INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI
  

Wykaz specjalności Instytutu 
    | Specjalności kierunku "ZiIP" |    

  SPECJALNOŚĆ
  ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM
  I BEZPIECZEŃSTWEM W INŻYNIERII PRODUKCJI              

  PROWADZONA NA: 
  KIERUNKU                           ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 
   POZIOM KSZTAŁCENIA     STUDIA I STOPNIA
   FORMA STUDIÓW             STACJONARNE  ORAZ  NIESTACJONARNE

Na specjalności ZJŚiBwIP studenci zdobywają specjalistyczne kwalifikacje w zakresie znajomości systemowego podejścia do zagadnień związanych z zarządzaniem jakością, środowiskowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Potrafią tworzyć i zarządzać dokumentacją techniczną, umieją dokonywać analizy ryzyka w zakresie systemów zarządzania oraz posługują się narzędziami informatycznymi wspomagającymi ich działanie. Rozumieją zagrożenie występujące w zarządzaniu współczesnymi organizacjami oraz ich wpływ na środowisko.

W ramach specjalności ZJŚiBwIP zajęcia prowadzone są m. in. z przedmiotu: zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie ryzykiem, ergonomia, fizjologia i ochrona pracy, badanie i organizacja pracy, prawo pracy oraz ratownictwo medyczne. Dydaktykami są specjaliści i praktyktycy z powyższych dziedzin. Zającia odbywają się w wysokiej klasy laboratoriach i salach wykładowych wyposażonych w nowoczesną aparaturę pomiarową oraz sprzęt audiowizualny. Uczestnicy zajęć oprócz wiedzy teoretycznej uzyskują konkretne umiejętności praktyczne, przydatne w pracy zawodowej jak i życiu codziennym. 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2012
Elżbieta Milewska
 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ZJSiBwIP