INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI
  

Wykaz specjalności Instytutu 
    | Specjalności kierunku "ZiIP" |     

  SPECJALNOŚĆ
  NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
  W PRZEDS
IĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM               

  PROWADZONA NA:
   KIERUNKU                          ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
   POZIOM KSZTAŁCENIA     STUDIA II STOPNIA
   FORMA STUDIÓW             STACJONARNE

Współczesny rozwój gospodarki powoduje, że najważniejszym parametrem decydującym o tym, czy dany produkt przemysłowy znajdzie nabywców jest jakość. Każde przedsiębiorstwo przemysłowe we współczesnej gospodarce zatrudnia osoby zajmujące się kontrolą i kształtowaniem jakości. Co więcej uważa się, że w dobre firmie wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za jakość i powinni posiadać niezbędną wiedze w tym zakresie.

W dobie integracji Polski z Unią Europejską szczególnego znaczenia nabiera konkurencyjność polskiego przemysłu. Zwiększająca się konkurencja na rynku polskim i zagrożenie ze strony firm z zagranicy zmuszają organizację do poszukiwania nowych metod zarządzania, które zapewnią stabilną pozycję organizacji na rynku i umożliwią jej rozwój. Przedsiębiorstwa przemysłowe stosują podejście procesowe i systemowe, które wyraża się wdrażaniem systemów budowanych w oparciu o wymagania norm ISO serii 9000. Kolejna edycja normy ISO 9001: 2000 jako fundament budowy systemu zakłada podejście procesowe, które stanowi dobrą bazę do tworzenia i integracji kolejnych systemów zarządzania.

Rozwój nowoczesnych technologii i wymaganie innowacyjności powoduje, że firmy muszą zatrudniać specjalistów potrafiących zarządzać jakością w procesach produkcyjnych. Specjalność NZJwPP kładzie nacisk na przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania jakością procesów produkcyjnych.

Specjalność przygotowuje zarówno do zarządzania jakością bezpośrednio na produkcji jak i do budowy, wdrażania, jak i oceny przez doskonalenie systemów zarządzania. Absolwenci specjalności NZJwPP mogą znaleźć pracę w wielu organizacjach i na wielu stanowiskach a zwłaszcza:

 • Jako pełnomocnicy jakości,
 • Audytorzy wewnętrzni, lub zewnętrzni,
 • W firmach wdrążających różnego rodzaju systemy zarządzania,
 • W działach jakości przedsiębiorstw przemysłowych,
 • Jako kontrolerzy jakości,
 • Jako pracownicy zajmujący się komputerowym sterowaniem procesami produkcyjnymi,
 • W laboratoriach przemysłowych w zakresie kontroli i kształtowania jakości.

Absolwent specjalności NZJwPP zdobywa wiedzę z zakresu:

 • Tworzenia systemów zarządzania - jakością, (ISO 9001),
 • Certyfikacji systemów zarządzania,
 • Branżowych systemów zarządzania jakością,
 • Auditów systemów zarządzania,
 • Wykorzystania różnorodnych metod zarządzania jakością w przemyśle, 
 • Komputerowego wspomagania zarządzania jakością,
 • Zastosowania metod statystycznych w zarządzaniu jakością,
 • Modelowania i sterowania procesami technologicznymi.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2012
Elżbieta Milewska
 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
NZJwPP