Źródło finansowania:
Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Jednostka realizująca projekt: 

Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Kierownik Projektu:
dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl.

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy 100 studentów (w tym 60 kobiet) Politechniki Śląskiej ostatnich czterech semestrów kierunków Wydziału Organizacji i Zarządzania: Socjologia, Zarządzanie, Logistyka, Administracja, Zarządzanie i Inżyniera Produkcji.

Zakres wsparcia projektowego będzie prowadził do uzyskania przez beneficjentów niezbędnych na rynku pracy kompetencji i kwalifikacji:

- zawodowych (z zakresu inżynierii finansowej i zarządzania projektami)

- interpersonalnych (szkolenie coaching) i językowych (język angielski specjalistyczny)

- w zakresie przedsiębiorczości (sztuka podejmowania decyzji, zarządzania czasem i samym sobą; przedsiębiorczość)

-analitycznych (sztuka krytycznego i analitycznego myślenia) i informatycznych (zaawansowane techniki komunikacji cyfrowej)

W celu uzyskania ww. kompetencji realizowane będą 3 typy form wsparcia:

1. certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

2. dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej

3. wizyty studyjne u pracodawców

 

ostatnia aktualizacja 10.03.2017. (R.K.)

 Aktualności - Kadry Biznesu

Terminy szkoleń - Grupa 1 - Zarządzanie Projektami 
przez Remigiusz Kozubek
 2017-04-07 09:23
 
Szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn 
przez Remigiusz Kozubek
 2017-03-30 17:45
 
Szkolenie - Zarządzanie Projektami 31.03.2017 
przez Remigiusz Kozubek
 2017-03-30 13:55
 
Aktualizacja - Rekrutacja do szkoleń w ramach projektu pt.: "Doskonalenie kluczowych kompetencji studentów Politechniki Śląskiej dla kadr biznesu" Załącznik
przez Remigiusz Kozubek
 2017-03-10 11:25
 
Realizacja projektu PO WER: "Doskonalenie kluczowych kompetencji studentów Politechniki Śląskiej dla kadr biznesu" przez Katedrę Stosowanych Nauk Społecznych WOiZ PŚ 
przez Remigiusz Kozubek
 2017-03-10 11:24
 
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kadry Biznesu