Projekt

„Kompleksowe wsparcie społeczności lokalnych i instytucji samorządowych w ramach trzeciej misji uczelni”

 

Termin realizacji projektu: 1.04.2019r. – 30.06.2021r.

 

Kierownikiem projektu jest dr hab. Aleksandra Kuzior.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cel ten zostanie osiągnięty m.in poprzez.:

1) poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań,

2) pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,

3) zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

 

Wsparcie kierowane jest do 180 osób, z podziałem na trzy podgrupy:

      1. 100 dzieci i młodzieży (w wieku 11-16 lat – tzw. starszy wiek szkolny),

      2.  30 osób biernych zawodowo w wieku 55 lat i więcej,

      3.  50 osób dorosłych, aktywnych zawodowo, działających na rzecz rozwoju lokalnego (m.in. pracownicy JST, administracji państwowej i 3 sektora – NGO),

Osoby te są z własnej inicjatywy zainteresowane poszerzaniem wiedzy i umiejętności.

 

Zajęcia w ramach projektu odbywają się odpowiednio do grup średnio: co tydzień lub co dwa tygodnie oraz dodatkowo w formie platformy e-learningowej.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kompleksowe wsparcie społeczności lokalnych