W Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych aktualnie jest realizowana praca statutowa BK- 213 (ROZ-2) 2017 pt. „ Społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty migracji i innych procesów ludnościowych w perspektywie zrównoważonego rozwoju

Kierownik pracy: dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl. 
 

W ramach niniejszej pracy realizowane są następujące podtematy/podzadania:
 

1.     Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania współczesnych migracji ludności – koordynator zadania: dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl.

2.     Wybrane aspekty demograficzne starzenie się społeczeństwa – koordynator zadania: dr Marek Niezabitowski.

3.     Wybrane aspekty zarządzania różnorodnością – koordynator zadania: dr inż. Anna Kochmańska.

 

Celem realizacji badań kierunkowych jest poznanie zarówno społecznego, kulturowego i ekonomicznego kontekstu migracji i innych procesów ludnościowych, jak i oddziaływania tychże procesów na inne procesy społeczne w mikro - czy mezoskali oraz na jakość życia ludzi w wybranych aspektach.

  Opis realizowanych prac:

Jeśli chodzi o badania migracji ich celem jest zbadanie w skali lokalnej przyczyn i konsekwencji migracji zewnętrznych i wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego. Badania obejmują ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania decyzji migracyjnych, odnoszących się zarówno do czynników wypychających z danego miejsca/kraju/regionu (push effect), jak i przyciągających do innego (pull effect). Badania obejmują między innymi tematykę barier ruchliwości społecznej i przestrzennej ludności Górnego Śląska, analizę sytuacji migrantów ukraińskich i repatriantów w regionie, migracje jako konsekwencje nierówności społecznych, współczesne migracje religijne.

Realizacja zadania dotyczącego starzenia się społeczeństwa przebiega z uwzględnieniem indywidualnego starzenia się ludzi. W analizie tego zagadnienia jest uwzględniona m.in. perspektywa Technology Assessment, by poznać potrzeby, możliwości oraz aspekt etyczny zastosowania nowoczesnych technik medycznych do przedłużania i polepszania jakości życia osób starszych.

Do najważniejszych celów realizacji zadania poświęconego wybranym aspektom zarządzania różnorodnością należą m.in.: scharakteryzowanie głównych barier związanych z zarządzaniem personelem zróżnicowanym pod względem kulturowym, wskazanie determinantów zarządzania różnorodnością, które wpływają na uzyskanie efektów ekonomicznych oraz społecznych, analiza motywatorów pozafinansowych dla pracowników pokolenia 50+ oraz zbadanie ich zaangażowania i oczekiwań względem pracodawców, zwrócenie uwagi na budowanie świadomości więzi grupowych, na problemy wykluczania różnorodności oraz na zapobieganie dyskryminacji, a także uchwycenie i opis zjawisk natury społeczno-kulturowej, które zachodzą obecnie na terenie miast Górnego Śląska.


ostatnia modyfikacja: 05.06.2018
(Józef Ober)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Badania Katedry