Dokumenty niezbędne do obrony pracy

Folder: WspólneWspólne
Folder: II stopieńII stopień
Folder: I stopieńI stopień

Projekt inżynierski/praca licencjacka

Przed przystąpieniem do egzaminu inżynierskiego/licencjackiego w Dziekanacie należy złożyć:

 • projekt inżynierski/pracę licencjacką, wydruk, w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz druk dwustronny, w miękkiej okładce, 1 egzemplarz druk jednostronny w twardej oprawie) oraz płytę z wersją elektroniczną projektu/ pracy tożsamą z projektem/pracą złożoną w wersji pisemnej,
 • fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (4 sztuki) podpisane (zalecane ołówkiem) imieniem i nazwiskiem,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty 60 złotych za wydanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z dwoma odpisami w języku polskim (wydruk ze strony Systemu Obsługi Toku Studiów lub potwierdzenie przelewu),
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 • druk opinii projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej (2 egzemplarze),
 • wypis z dowodu osobistego,
 • oświadczenie o użytkowaniu, podczas pisania projektu/pracy, legalnego oprogramowania.

Początkowe strony projektu/pracy:

 • strona tytułowa projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej,
 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną – Załącznik do Regulaminu studiów,
 • oświadczenie o udostępnieniu projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej.
UWAGA!
 • projekt inżynierski/pracę licencjacką oraz załączoną płytę podpisuje opiekun naukowy tj. osoba prowadząca seminarium dyplomowe (nie konsultant),
 • wprowadza się obowiązek dołączenia do papierowej wersji projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, jako osobny plik (w wersji edytowalnej, Microsoft Word), streszczenia pracy (max. 100 słów) wraz ze słowami kluczowymi (max. 10 słów),
 • wersję papierową streszczenia wraz ze słowami kluczowymi należy wpiąć do egzemplarza miękkiej pracy/projektu po oświadczeniu o samodzielnym napisaniu pracy.

 

 

Praca magisterska

Przed przystąpieniem do obrony pracy magisterskiej w Dziekanacie należy złożyć:

 • pracę magisterską, wydrukowaną, w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz wydrukowany dwustronnie, w miękkiej okładce, 1 egzemplarz wydrukowany jednostronnie w twardej oprawie) oraz płytę z wersją elektroniczną tożsamą z pracą złożoną w wersji pisemnej,
 • fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (4 sztuki) podpisane (zalecane ołówkiem) imieniem i nazwiskiem,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty 60 złotych za wydanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia wraz z dwoma odpisami w języku polskim (wydruk ze strony Systemu Obsługi Toku Studiów lub potwierdzenie przelewu),
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 • druk oceny pracy dyplomowej (2 egzemplarze),
 • wypis z dowodu osobistego,
 • oświadczenie o użytkowaniu, podczas pisania projektu/pracy, legalnego oprogramowania.

Początkowe strony pracy:

 • strona tytułowa pracy magisterskiej – dla wszystkich specjalności,
 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną – Załącznik do Regulaminu studiów,
 • oświadczenie o udostępnieniu pracy magisterskiej.
Pracę magisterską oraz załączoną płytę podpisuje promotor.
 • Informujemy, że wprowadza się obowiązek dołączenia do papierowej wersji projektu/pracy oraz wersji elektronicznej na płycie CD, jako osobny plik (w wersji edytowalnej, Microsoft Word), streszczenia pracy (max. 100 słów) wraz ze słowami kluczowymi (max. 10 słów),
 • wersję papierową streszczenia wraz ze słowami kluczowymi należy wpiąć do egzemplarza miękkiej pracy po oświadczeniu o samodzielnym napisaniu pracy.


 

 

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym

Na pisemny wniosek absolwenta, którego wzór stanowi załącznik C do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 127/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 października 2017 r., Politechnika Śląska wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzenie wniesienia opłaty, 40 złotych, za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy,
 • fotografię 4,5×6,5 cm (zgodną z fotografią umieszczoną na oryginale dyplomu).

 

Wniosek o wydanie suplementu

Na pisemny wniosek absolwenta, którego wzór stanowi załącznik D do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 127/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 października 2017r., Politechnika Śląska wydaje odpis suplementu w tłumaczeniu na język angielski.

Do wniosku należy dołączyć:

 • tłumaczenie tytułu pracy magisterskiej/projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej na język angielski,
 • informacje w języku angielskim o ewentualnych dodatkowych osiągnięciach.

Uwaga!

Powyższe tłumaczenia proszę wgrać na płytę CD, na którą nagrywana jest praca/projekt.

 

Zaleca się składanie w/w załączników: o wydanie dyplomu w języku obcym oraz wydanie suplementu przy składaniu pracy/projektu.

Niezbędne wnioski są dołączone jako załączniki oraz dostępne w strefie studenta (obok Dziekanatu).

 
ostatnia modyfikacja: 3.06.2019
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dokumenty niezbędne do obrony pracy