Dokumenty niezbędne do obrony pracy

Folder: WspólneWspólne
Folder: II stopieńII stopień
Folder: I stopieńI stopień

Projekt inżynierski/praca licencjacka

Informujemy, że wprowadza się obowiązek dołączenia do papierowej wersji pracy oraz wersji elektronicznej na płycie CD, jako osobny plik (w wersji edytowalnej), streszczenia pracy (max. 100 słów) wraz ze słowami kluczowymi (max. 10 słów).

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu inżynierskiego / licencjackiego to:

 • projekt inżynierski / praca licencjacka: wydruk w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz dwustronny, w miękkiej okładce, 1 jednostronny w twardej oprawie) oraz płyta z wersją elektroniczną,
 • zdjęcia do dyplomu 4,5 x 6,5 cm (4 sztuki) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za druk dyplomu ukończenia studiów (60 złotych) wydruk ze strony Systemu Obsługi Toku Studiów),
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 • druk opinii projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej (2 egzemplarze),
 • wypis z dowodu osobistego.

Początkowe strony projektu:

 • strona tytułowa projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej,
 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną – zgodnie z  Regulaminem studiów,
 • oświadczenie o udostępnieniu projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej.

Po oświadczeniu o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną należy wpiąć stronę ze słowami kluczowymi oraz streszczeniem pracy.
 

 

Praca magisterska

Informujemy, że wprowadza się obowiązek dołączenia do papierowej wersji pracy oraz wersji elektronicznej na płycie CD, jako osobny plik (w wersji edytowalnej), streszczenia pracy (max. 100 słów) wraz ze słowami kluczowymi (max. 10 słów).


Dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu dyplomowego to:

 • praca magisterska wydrukowana w 2 egzemplarzach (1 wydrukowany dwustronnie, w miękkiej okładce, 1 jednostronny w twardej oprawie) oraz płyta z wersją elektroniczną,
 • zdjęcia do dyplomu w formacie 4,5 x 6,5 cm ( 4 sztuki) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za druk dyplomu ukończenia studiów (60 złotych) wydruk ze strony Systemu Obsługi Toku Studiów),
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 • druk oceny pracy dyplomowej (2 egzemplarze),
 • wypis z dowodu osobistego druk do pobrania.

Początkowe strony pracy:

 • strona tytułowa pracy magisterskiej – dla wszystkich specjalności,
 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną – zgodnie z Regulaminem studiów,
 • oświadczenie o udostępnieniu pracy magisterskiej.

Po oświadczeniu o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną należy wpiąć stronę ze słowami kluczowymi oraz streszczeniem pracy.


 

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym

Jeżeli chcesz uzyskać odpis dyplomu w języku obcym, odpowiedni wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego. Przekroczenie tego terminu oznacza automatyczne odrzucenie wniosku i konieczność tłumaczenia dyplomu we własnym zakresie.

Wymagane załączniki:

 • jedno zdjęcie (takie samo jak do dyplomu) o rozmiarze 4,5×6,5 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • opłata 40 zł (niezbędny dowód wpłaty).

Uwaga! W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku obcym wszystkie materiały i wnioski (dotyczące zarówno dyplomu w języku polskim, jak i w języku obcym) zaleca się złożyć w jednym terminie. Odrębne traktowanie dyplomu w języku obcym i późniejsze przyniesienie zdjęcia i dowodu wpłaty wydłuży czas oczekiwania na dyplom.

 
ostatnia modyfikacja: 24.01.2018
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dokumenty niezbędne do obrony pracy