Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia stacjonarne i niestacjonarne

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

 
Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera lub magistra inżyniera

Prowadzimy studia:
- I stopnia (stacjonarne inżynierskie, 3,5-letnie w Zabrzu)
- I stopnia (niestacjonarne zaoczne inżynierskie, 3,5-letnie w Zabrzu)
- II stopnia (stacjonarne magisterskie, 1,5 letnie w Zabrzu)
- II stopnia (niestacjonarne zaoczne magisterskie, 1,5-letnie w Zabrzu)

 
Specjalności na studiach I stopnia (stacjonarnych)
- Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem w Inżynierii Produkcji - Opis
- Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi - Opis

Specjalności na studiach I stopnia (niestacjonarnych) 
- Zarządanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem w Inżynierii Produkcji - Opis
- Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi - Opis

Specjalności na studiach II stopnia (stacjonarnych)
 
-nowoczesne zarzadzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym
 -systemy informatyczne w technologiach przemysłowych

Specjalności na studiach II stopnia (niestacjonarnych)
- Systemy Informatyczne w Technologiach Przemysłowych - Opis
- Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi - Opis


Sylwetka absolwenta
 
Zasadniczym celem kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest wykształcenie magistra inżyniera dla potrzeb przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej, który potrafiłby:
- łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
- kierować systemami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie,
- właściwie zorganizować proces produkcyjny i procesy pomocnicze w przedsiębiorstwie,
- gospodarować zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności, w szczególności dla potrzeb procesu produkcyjnego,
- kierować zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwie,
- umiejętnie stosować systemy informatyczne w sferze zarządzania przedsiębiorstwem oraz w sferze przygotowania i organizacji produkcji w przedsiębiorstwie.

Podstawowy zakres wiedzy absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji obejmuje:
- przedmioty ogólnego wykształcenia inżynierskiego,
- przedmioty związane z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie,
- przedmioty związane z metodami ilościowymi i stosowaniem systemów informatycznych w zarządzaniu,
- przedmioty społeczne i ekonomiczne związane z nabyciem umiejętności organizatorskich i zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej,
- metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

Absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji cechuje umiejętność kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi, czyli umiejętność właściwego przygotowania i organizacji procesu produkcyjnego z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych.Prezentacja kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (w serwisie prezi.com)
aktualizacja: 22.03.2017 (TS)

  
Jeżeli chcesz zostać studentem Wydziału Organizacji i Zarządzania zarejestruj się w Systemie Obsługi Rekrutacji Politechniki Śląskiej (SORek).
Więcej informacji na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx

ostatnia aktualizacja: 22.03.2017
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ZIP