Specjalność Zintegrowane systemy zarządzania

Od roku akademickiego 2016/17 na studiach drugiego stopnia kierunku Zarządzanie oferowana jest specjalność Zintegrowane systemy zarządzania.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie na specjalności Zintegrowane Systemy Zarządzania zdobywa wiedzę zarówno z przedmiotów interdyscyplinarnych jak i specjalistycznych zwłaszcza w zakresie istoty i prawidłowości funkcjonowania różnego rodzaju organizacji oraz rozwiązywania różnego rodzaju problemów w nich występujących.
Studenci w zakresie specjalności Zintegrowane Systemy Zarządzania zdobywają również specjalistyczne kwalifikacje w zakresie znajomości systemowego podejścia w zarządzaniu jakością, środowiskowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Potrafią tworzyć i zarządzać dokumentacją systemową, umieją dokonywać analizy ryzyka w zakresie systemów zarządzania oraz posługują się narzędziami informatycznymi wspomagającymi ich wdrażanie. Rozumieją zagrożenie występujące w zarządzaniu współczesnymi organizacjami oraz ich wpływ na środowisko. Potrafią również stosować metody i techniki zarządzania jakością i bezpieczeństwem.
Absolwenci nabywają umiejętności krytycznej analizy i oceny zjawisk z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania i ich wpływu na otoczenie gospodarcze i społeczne. W zakresie tworzenia i utrzymania zintegrowanego systemu zarządzania potrafią sprawnie posługiwać się narzędziami pracy grupowej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci są przygotowani do obejmowania stanowisk managerów jakości, środowiska i bezpieczeństwa, konsultantów, mogą pracować w działach jakości lub w organizacjach biznesowych lub publicznych mających wdrożone zintegrowane systemy zarządzania w oparciu o normy ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001.

 

Aktualizacja: 02.07.2018r (SO)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
zintegrowane_systemy_zarzadzania