Specjalność Zarządzanie projektami i innowacjami

Od roku akademickiego 2016/17 na studiach drugiego stopnia kierunku Zarządzanie oferowana jest specjalność Zarządzanie projektami i innowacjami.

Absolwenci specjalności Zarządzanie Innowacjami i Projektami, dzięki dostosowanemu do wymagań współczesnego rynku programowi nauczania, posiadają nowatorskie podejście do zarządzania oraz są przygotowani do sprostania wymogom wysoce dynamicznego i konkurencyjnego rynku. Program studiów obejmuje problematykę ukierunkowaną na:
- zdobycie wiedzy w zakresie innowacji, związków pomiędzy metodami i technikami zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw,
- zrozumienie istoty innowacji w przedsiębiorstwie i regionie,
- zapoznanie się z podstawowymi i współczesnymi strategiami innowacji;
- zrozumienie koncepcji zarządzania kreatywnością i innowacyjnością, w tym też na opracowanie modelu procesu innowacji produktu,
- zrozumienie istoty zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem projektów europejskich,
- zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz projektami restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
- zapoznanie się z problematyką kształtowania i rozwoju polityki innowacyjnej na poziomie UE i państwa.

Możliwości zatrudnienia

Ukończenie studiów na specjalności Zarządzanie Innowacjami i Projektami umożliwia absolwentom znalezienie dobrej pracy, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych firmach krajowych oraz zagranicznych. Umożliwia również absolwentom stworzenie własnej organizacji opartej na innowacyjności oraz zarządzaniu projektami.

 

Aktualizacja: 02.07.2018r (SO)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
zarzadzanie_projektami_i_innowacjami