Specjalność Zarządzanie kadrami w administracji publicznej

Od roku akademickiego 2016/17 na studiach drugiego stopnia kierunku Zarządzanie oferowana jest specjalność Zarządzanie kadrami w administracji publicznej.

Absolwenci specjalności Zarządzanie Kadrami w Administracji Publicznej otrzymują tytuł magistra. W trakcie studiów zdobywają wszechstronną  wiedzę dotyczącą skutecznego zarządzanie zespołami ludzkimi w instytucjach publicznych.
Wiedza ta obejmuje między innymi zagadnienia związane praktyką zarządzania kadrami (projektowanie i implementacja strategii personalnych, szkolenia, kształtowanie ścieżki kariery zawodowej, motywacyjne aspekty oceny pracowniczej), psychologią w zarządzaniu, etyką czy też public relations.
Ponadto specjalność ta umożliwia studentom poznanie zagadnień związanych z prawem (cywilnym, handlowym, urzędniczym), zarządzaniem procesami, szeroko rozumianą przedsiębiorczością, społeczno-organizacyjnymi aspektami przedsięwzięć lokalnych czy też stosunkami pracy w administracji publicznej.

Możliwości zatrudnienia

Nabyte umiejętności koncepcyjne (między innymi zdolność patrzenia na organizację w sposób całościowy, kreowanie nowych rozwiązań), interpersonalne (np. motywowanie jednostek oraz grup, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie negocjacji, kierowanie zespołem) jak i techniczno-administracyjne (np. właściwe wykorzystywanie środków finansowych) umożliwiają absolwentom podjęcie pracy między innymi w:
- Urzędach centralnych,
- Organizacjach samorządowych,
- Instytucjach pozarządowych.
 

Aktualizacja: 02.07.2018r (SO)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
zarzadzanie_kadrami_w_administracji_publicznej