Specjalność Zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim

Od roku akademickiego 2018/19 na kierunku Zarządzanie oferowana jest specjalność Zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim. Specjalność ma na celu przygotowanie absolwenta do zarządzania procesami realizowanymi zarówno przez podmioty szeroko pojętego sektora publicznego, jak i organizacji pozarządowych. Przygotowuje ona zarówno do realizacji działań operacyjnych, jak i sprawowania funkcji kierowniczych

Zasadniczym celem kierunku jest wykształcenie specjalisty w zakresie zarządzania instytucjami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi (NGO’s). Będziesz ekspertem, który charakteryzuje się posiadaniem wiedzy, umiejętności oraz kompetencji pracującego w sektorze publicznym (instytucjach związanych z administracją publiczną, gospodarką komunalną, kulturą, edukacją, zdrowiem i opieką społeczną) oraz w sektorze organizacji pozarządowych (wszelkiego typu stowarzyszeniach i fundacjach).

Są to interdyscyplinarne studia łączące nauki o zarządzaniu i nauki o administracji przygotowujące absolwentów do pracy związanej z zaspokajaniem potrzeb zbiorowych w sektorze publicznym, jak i w organizacjach pozarządowych. Studia te pozwolą Ci zdobyć wiedzę na temat zaawansowanych metod i technik zarządzania, wprowadzą Cię w problematykę zarządzania sektorem publicznym w realiach Unii Europejskiej, a także wzbogacą o niezbędne informacje dotyczące rynku edukacji i kultury, zdrowia, opieki społecznej, rozwiązywania problemów związanych z działalnością instytucji samorządowych. Studenci poznają nauki o zarządzaniu i nauki pokrewnych, co pozwali im rozpoznać, diagnozować i rozwiązywać problemy w funkcjonowaniu organizacji, będą więc w stanie realizować podstawowe funkcje zarządzania procesami. Jednocześnie zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę prawniczą, zwłaszcza w zakresie prawa publicznego i procedur administracyjnych, która umożliwi im prowadzenie działań zgodnie z prawem, rozwiązywanie podstawowych problemów prawnych i nadążania za wciąż zmieniającym się ustawodawstwem. Studia dostarczają absolwentowi także licznych kompetencji miękkich, niezbędnych do funkcjonowania w środowisku pracy. 

Będziesz miał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i administracji dotyczącą  funkcjonowania organizacji:  instytucji publicznych (państwowych i samorządowych) oraz organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji). Poznasz najnowsze metody i technologie informatyczne, pozyskasz umiejętność ich wykorzystania do analizy zjawisk organizacyjnych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent ma możliwości zatrudnienia w szeroko pojętym obszarze administracji publicznej, w tym jako: specjalista ds. zarządzania, specjalista ds. administracji, ekspert organizacji i zastosowania struktur wirtualnych w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, specjalista ds. zarządzania wiedzą w jednostkach publicznych, specjalista ds. zarządzania finansami w jednostkach samorządowych oraz publicznych, w tym organizacji i zarządzania budżetem partycypacyjnym (obywatelskim), ekspert ds. współpracy z sektorem organizacji pozarządowych.
Absolwent może również znaleźć zatrudnienie w obszernym i rozwijającym się sektorze organizacji pozarządowych (non-profit) tj. fundacjach, stowarzyszeniach,

 

Aktualizacja: 02.07.2018r

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
zarzadanie_publiczne