Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2018 Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 ustalone zostały następujące opłaty
na Wydziale Organizacji i Zarządzania:
1. Na studiach niestacjonarnych I stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze wynosi 1815 zł.
2. Na studiach niestacjonarnych II stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze wynosi 1980 zł.
3. Na studiach stacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalajacych wyników w nauce wynosi 55 zł.
4. Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna) wynosi 55 zł.
5. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku, wynosi 55 zł.
Opłaty powinny być wniesione na konto Uczelni przed rozpoczęciem semestru zimowego – do dnia 30 września (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 października) i przed rozpoczęciem semestru letniego – do dnia 28 lutego (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 marca).

 --------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn organizacyjnych najbliższy zjazd na studiach niestacjonarnych, który miał się odbyć w terminie 23, 24 lutego 2019 r. zostaje przeniesiony na termin 18 i 19 maja 2019 r. Tym samym zajęcia w dniach 23 i 24 lutego br. na studiach niestacjonarnych I i II stopnia nie odbędą się. W dniu 23.02.2019 r. Dziekanat w Zabrzu będzie czynny w godzinach od 9.00 do 13.00.

Terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

 

Semestr zimowy 2018/2019

Lp.

miesiąc

data

 1.  

 

 

październik 2018

6,7

 1.  

13,14

 1.  

20,21

 1.  

27,28

 1.  

 

 

listopad 2018

3,4

 1.  

17,18

 1.  

24,25

 1.  

 

grudzień 2018

8,9

 1.  

15,16

 1.  

 

styczeń 2019

12,13

 1.  

19,20

 

 

Semestr letni 2018/2019

Lp.

miesiąc

data

 

  luty 2019

  23,24

  1.  

   

  marzec 2019

  2,3

  1.  

  16,17

  1.  

  23,24

  1.  

   

  kwiecień 2019

  6,7

  1.  

  13,14

  1.  

   

  maj 2019

  11,12

  1.  

  18,19

  1.  

  25,26

  1.  

  czerwiec 2019

  1,2

  1.  

  15,16

  1.  

  22,23

  Wystawianie faktur w związku z usługą edukacyjną

  • Jeżeli zawarto umowę ze studentem na świadczenie usługi edukacyjnej, to Uczelnia może wystawić faktury tylko jemu (a nie firmie, w której jest zatrudniony).
  • Dopuszcza się sytuację, gdy student dostarcza kopię zawartej przez niego umowy, w której zatrudniająca go firma zobowiązuje się do pokrycia kosztów jego edukacji. Wtedy można wystawić fakturę tej firmie, a ksero umowy dołączyć do kopii wystawionej studentowi faktury pozostającej w kwesturze.
  • Firma może też zwrócić swojemu pracownikowi koszty edukacji na podstawie niżej wymienionych dokumentów, stanowiących dowód poniesienia wydatku, jako kosztu uzyskania przychodu: 
   1. pisma studenta do Zarządu firmy z prośbą o zwrot kosztów lub umowy pomiędzy studentem i firmą,
   2. potwierdzenia zapłaty z dziekanatu Wydziału,
   3. dowodu wpłaty z banku, w którym student ma swoje konto osobiste.

   Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z paragrafem 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011r (Dz. U. Nr 68, poz. 360), fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi
   (od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy).

    

  Prośbę o wystawienie faktury VAT proszę zgłaszać do Dziekanatu (telefonicznie: 
  32 277 73 17  lub drogą elektroniczną : 
  malgorzata.malozewska@polsl.pl ) zaraz
  po dokonaniu wpłaty za studia.
  wraz z potwierdzeniem przelewu za  czesne.

   

   

   

   

   

   Ostatnia aktualizacja

  20.02.2019r.

   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  Studenci niestacjonarni