Obszary dyplomowania


Studenci kierunku Zarządzanie, którzy chcieliby pisać pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką, magisterską) w Katedrze Podstaw Zarządzania i Marketingu zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi tematami prac.
Po wybraniu tematu zaleca się osobisty kontakt z potencjalnym promotorem.
Propnowane tematy prac dyplomowych z innych jednostek organizacyjnych Wydziału Organizacji i Zarządzania:

  1. Katedry Stosowanych Nauk Społecznych
  2. Instytutu Inżynierii Produkcji
  3. Instytutu Zarządzania i Administracji


Karta dyplomanta


Po ostatecznym sformułowaniu tematu pracy dyplomowej, Dyplomanci są proszeni o wypełnienie karty dyplomanta i po podpisaniu przez Dyplomanta i Opiekuna Naukowego złożenie jej w Sekertariacie Katedry.
KARTA DYPLOMANTA

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego


Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na poziomie magisterskim (studia II. stopnia):
Zagadnienia_II.pdf

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na poziomie licencjackim:
Zagadnienia_lic.pdf

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
materialy