Kierunek Logistyka
Kierunek Logistyka
 

Studia I stopnia  ||   Studia II stopnia 


 

  LOGISTYKA - Studia magisterskie                                                     

 

Z przyjemnością informujemy, iż pozytywną decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej  na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej od stycznia 2014 roku rusza nabór na studia II stopnia na kierunku Logistyka. Studia, trwające 3 semestry, uruchomione zostaną w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym  w Zabrzu na dwóch specjalnościach: Menedżer Logistyki oraz Usługi Logistyczne. Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków inżynierskich.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr 322777407.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera 

Prowadzimy studia:
 
- II stopnia (stacjonarne magisterskie, 1,5-letnie w Zabrzu kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera),
- II stopnia (niestacjonarne zaoczne magisterskie 1,5-letnie w Zabrzu kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera).

  
Specjalności na studiach II stopnia (stacjonarnych)
 
Kierunek Logistyka
- Menadżer Logistyki
Usługi Logistyczne
 
 
Specjalności na studiach I stopnia (niestacjonarnych)
 
Kierunek Logistyka
- Menadżer Logistyki
- Usługi Logistyczne

Sylwetka absolwenta, kierunku kształcenia  Logistyka, na studiach magisterskich

 
Absolwent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uzyska tytuł zawodowy – magister inżynier w zakresie logistyki.
   

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę dotyczącą:
· optymalizacji systemów logistycznych, systemów podejmowania decyzji,
· zaawansowanych instrumentów kontroli przepływów finansowych oraz funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych,
· systemów technicznych wspomagających realizację procesów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych i informatycznych,
· koncepcji zarządzania, w tym ze szczególnym naciskiem na zarządzanie jakością, zarządzanie projektem logistycznym, zarządzanie logistyczne, zarządzanie zapasami, zarządzanie przedsiębiorstwem i zarządzanie wiedzą,
· teorii negocjacji, komunikacji i kierowania zespołami ludzkimi.

Przekazany zakres wiedzy będzie obejmować szerokie spektrum zagadnień w obszarach: ekonomicznym, organizacji i zarządzania oraz technicznym.

 Ponadto absolwent studiów będzie posiadał umiejętności pozwalające na rozwiązywanie różnych złożonych problemów i zadań logistycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanych metod i technik inżynierskich oraz organizatorskich. Umiejętności te pozwolą na rozwiązywanie problemów dotyczących:
·   projektowania i optymalizacji systemów i procesów logistycznych,
·   praktycznego zastosowania koncepcji zarządzania wartością, Lean Management, systemów GIS oraz dizajningu produktów,
·   zarządzania zespołem ludzkim, konfliktem w grupie, przewodzenia w projektach i organizacji oraz przekazywania wiedzy,
·  kompleksowego kształtowania i zarządzania usługami logistycznymi.

Absolwent studiów będzie posiadał kompetencje interpersonalne i przywódcze do pracy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla kierowniczego w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Dotyczy to w szczególności :
• przedsiębiorstw produkcyjnych różnych branż,
• przedsiębiorstw transportowych i spedycyjno – transportowych,
• centrów logistycznych,
• przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki,
• przedsiębiorstw komunalnych.

 

PLAN STUDIÓW (plik xls)

 

  LOGISTYKA - Studia inżynierskie                                                       

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera 

Prowadzimy studia:
 
- I stopnia (stacjonarne inżynierskie, 3,5-letnie w Zabrzu i Katowicach kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera),
- I stopnia (niestacjonarne zaoczne inżynierskie 3,5-letnie w Zabrzu i Katowicach).

  
 
Specjalności na studiach I stopnia (stacjonarnych)
 
Kierunek Logistyka
- Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
- Logistyka  Przedsiębiorstw Przemysłowych
 
 
Specjalności na studiach I stopnia (niestacjonarnych)
 
Kierunek Logistyka
- Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
- Logistyka Przedsiębiorstw Przemysłowych

 
Sylwetka absolwenta, kierunku kształcenia  Logistyka, na studiach inżynierskich

 
Absolwent po 3,5 letnich studiach stacjonarnych oraz  3,5 letnich studiach niestacjonarnych uzyska tytuł zawodowy – inżynier w zakresie logistyki.
 
Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę dotyczącą:
• nowoczesnych systemów  logistycznych, ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, ochronie środowiska,
• podstaw nauk ekonomicznych ( makro i mikro ekonomii), finansów, rachunku kosztów,
• podstaw organizacji i zarządzania, modelowania struktur organizacyjnych,
• zarządzania operacyjnego i strategicznego,
• kwalifikacji i kompetencji menedżerskich.
 
Ponadto absolwent studiów będzie posiadał umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi. Umiejętności te pozwolą na rozwiązywanie problemów dotyczących:
• projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
• zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową, finansową,
• praktycznego wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych,
• kierowania przedsiębiorstwem logistycznym i pełnienia w nim funkcji kierowniczych.
 
Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy także na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Dotyczy to w szczególności :
• przedsiębiorstw produkcyjnych różnych branż,
• przedsiębiorstw transportowych i spedycyjno – transportowych,
• centrów logistycznych,
• przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki,
• przedsiębiorstw komunalnych.

 

 


Prezentacja kierunku: Prezentacja kierunku Logistyka na WOIZ

  

 

Jeżeli chcesz zostać studentem Wydziału Organizacji i Zarządzania zarejestruj się w Systemie Obsługi Rekrutacji Politechniki Śląskiej (SORek).
Więcej informacji na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx


Aktualizacja: 20.03.2017 (PJ) 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
logistyka