E-biznes i administracja cyfrowa

Specjalność dostępna od roku akademickiego 2015/2016


Syntetyczna prezentacja sylwetki absolwenta

Studenci specjalności „E-biznes i  administracja cyfrowa” zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystywania w organizacji narzędzi internetowych i technologii informatycznych, co sprawia, że sprawnie posługują się elektronicznym systemem obiegu dokumentów, pakietami biurowymi: komercyjnymi oraz typu open source.

Absolwent tej specjalności potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów i ekonomii w procesie tworzenia systemowych rozwiązań informatycznych dla instytucji sektora publicznego. Jego kompetencyjna przewaga na rynku pracy wynika z synergii wiedzy ekonomiczno-finansowej i informatycznej, w związku z tym umiejętności praktyczne zdobyte w ramach specjalności umożliwiają mu zatrudnienie w sektorze publicznym zarówno w działach ekonomiczno-finansowych, jak i informatycznych.

Zaawansowana wiedza z zakresu informatyki, zarządzania, ekonomii i finansów pozwoli mu na pracę w interdyscyplinarnych zespołach złożonych z analityków finansowych i ekonomicznych oraz inżynierów informatyków.


Po ukończeniu specjalności absolwent potrafi:

- Analizować i prezentować dane za pomocą współczesnych narzędzi statystycznych;
- Opracowywać dokumenty i systemy rachunkowo-finansowe dostosowane do specyfiki sektora publicznego oraz posługiwać się wspierającymi je rozwiązaniami informatycznymi;
- P
rzeprowadzać analizy ekonomiczno-finansowe wspomagające proces decyzyjny w sektorze publicznym, wykorzystując zdobytą wiedzę statystyczną i ekonometryczną;
- Z
arządzać ryzykiem w sektorze publicznym.


 Miejsca pracy i perspektywy zawodowe

- Międzynarodowe korporacje;
-
Firmy konsultingowe;
-
Małe i średnie przedsiębiorstwa;
-
Administracja państwowa;
-
Praca w strukturach Unii Europejskiej.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 4.07.2018r
(SO)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
e-biznes i administracja cyfrowa