Badania naukowe

Podstawowe obszary badawcze katedry obejmują:
 • konkurencyjność przedsiębiorstw i organizacji niekomercyjnych,
 • zachowania korupcyjne w organizacjach oraz tworzenie i rozwijanie instrumentów antykorupcyjnych
 • programy etyczne organizacji, w tym w szczególności metodyka Zarządzania Poprzez Wartości,
 • systemy zarządzania relacjami z klientem,
 • przekształcenie przedsiębiorstwa w kierunku organizacji inteligentnej,
 • wykorzystanie kreatywnego i innowacyjnego potencjału pracowników,
 • podwyższanie potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa,
 • kształtowanie kultury organizacyjnej w oparciu o pożądane wartości.
 • zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie oraz regionie,
 • systemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie i regionie,
 • sieci międzyorganizacyjne z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych,
 • strategie relacyjne i kooperacyjne przedsiębiorstw,
 • modele zarządzania klastrami
 • regionalne strategie innowacji (RIS)
 • zarządzanie zmianami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie i regionie,
 • strategie innowacyjne przedsiębiorstw

Ważniejsze projekty i programy badawcze prowadzone przez pracowników Katedry:

[1999]

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej