Projekt międzynarodowy Train4OrthoMIS

  

Aktualności

22-23.06.2017, Warszawa

Train4OrthoMIS na11th International Hospital & Healthcare Management Conference

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji był "Krytyczne obszary szpitala oraz systemu ochrony zdrowia”. Wspólnie z przedstawicielami MZ, NFZ, prawnikami, menedżerami praktykami, naukowcami oraz ekspertami dzielono się wiedzą na temat wyzwań w tak ważnych obszarach, jak ratownictwo medyczne, medycyna ratunkowa, intensywna terapia oraz medycyna zabiegowa. Omówiono wyzwania dotyczące kapitału ludzkiego, a także infrastruktury oraz logistyki szpitalnej.

    

26.05.2017, Żory

Train4OrthoMIS na Festiwalu Nauki i Techniki w Żorach. Założeniem Festiwalu była szeroka kampania społeczna, będąca  prologiem do dalszej inicjatywy mającej na celu promowanie świadomości zawodowej w oparciu o specyfikę rynku pracy na podwalinie badań. Wg dostępnych analiz, dostrzega się brak informacji zawodowej wśród dzieci, co w rezultacie przekłada się na przypadkowe wybory ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Taka sytuacja prowadzi do pogłębiania się bezrobocia strukturalnego, charakteryzującego się głównie tym, ze umiejętności, wiedza i poziom wykształcenia potencjalnych pracowników nie odpowiadają potrzebom rynku.

 

19.05.2017, Katowice

Train4OrthoMIS na Jubileuszowej Konferencji Ortopedyczna. Konferencja wraz z prezentacją najnowszych osiągnięć w dziedzinie ortopedii odbyła się w Międzynarodowy Centrum Kongresowe w Katowicach.

                      

11-12.05.2017, Wrocław

Train4OrthoMIS na INTERNATIONAL SYMPOSIUM ‘30TH ANNIVERSARY OF ILIZAROV METHOD IN POLAND.

Wydział Organizacji i Zarządzania, który realizuje projekt Train4OrthoMIS został oficjalnym Parnetrem Konferencji.

10.03.2017

Train4OrthoMIS na 8th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2017, jednej z największych konferencji ogólnoświatowych promujących ergonomię i podejście Human Factors Design.

Na konferencji, której 18-sta edycja odbędze się w Los Angeles w lipcu br., zaprezentowany będzie artykuł pt.: Train4OrthoMIS online course as a manner of improving ergonomics in orthopaedic surgery

31.01.2017

Zakończenie e-kursu pilotażowego Train4OrthiMIS.

W kursie pilotażowym uczestniczyło kilkudziesięciu chirurgów ortopedów oraz studentów medycyny z Polski, Hiszpanii i Niemiec. Celem kursu była weryfikacja zakresu, sposobu opracowania i ewentualne obszary doskonalenia zarówno pod względem technicznym jak również merytorycznym kursu. Kurs pilotażowy zaimplementowany został na platformie e-learning: campus.ibv.org

 

 

 Train4OrthoMIS w społeczności Research Gate.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Joanny Bartnickiej w społeczności Research Gate, która utworzyła konto dla projektu Train4OrthoMIS.  Konto projektu jest aktywne. Zachęcamy do komentowania i przesyłania opinii na temat aktualnych wyników prac realizowanych w ramach projektu.

 

 

23-27.05.2016   1er CONGRESO INTERNACIONAL ONLINE DEL USO DE LAS TIC EN LA SOCIEDAD, LA EDUCACIÓN Y LA EMPRESA, 2016

Wyniki projektu Train4OrthoMIS zostały opisane w artkule:   

Bartnicka J., Piedrabuena J.A., Portilla R., Moyano-Cuevas L., Pagador J.B., Sanchez-Margallo F.M., Augat P., Michalak D., Tokarczyk J.: ICT based implementation of ergonomics standards in orthopaedic surgery. the perspectives and the role of Train4OrthoMIS online course, i zaprezentowane i przedstawione w potaci posteru.28.02-01.03.2016 XIX Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Polska, Zakopane

Na konferencji został zaprezentowany artykuł pt. MODELOWANIE PROCESÓW WORKFLOW W SALI OPERACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH autorstwa Joanny Bartnickiej i Tomasza Kściuka.

Pełny tekst referatu jest dostępny na stronie: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2016/T2/t2_0667.pdf

28-29.01.2016 Train4OrthoMIS na Międzynarodowej konferencji 18th International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning January, 28-29, 2016 at Dubai, UAE

Podczas konferencji została przedstawiona prezentacja pt.: International E-Learning for Assuring Ergonomic Working Conditions of Orthopaedic Surgeons: First Research Outcomes from Train4OrthoMIS. Prezentację wygłosiła dr inż. Joanna Bartnicka

 

 

Tekst artykułu oraz szczegółowe informacje o konferencji są dostępne są na stronie: www.waset.org

 

3-5.12.2015 9 Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2015. 

Ideą Forum ITMED, w myśl strategicznych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych oraz strategicznych programów badawczych, jest promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie medycyny.

Podczas Forum dr inż. Joanna Bartnicka zaprezentowała ideę oraz dotychczasowe wyniki projektu Train4OrthoMIS.

 

 

14.10.2015 Spotkanie projektowe w siedzibie ITG KOMAG

14 października 2015 r. w Siedzibie ITG KOMAG w Gliwicach odbyło się spotkanie grupy wykonawców w ramach międzynarodowego projektu pt. Online vocational training course on ergonomics for orthopaedic minimally invasive surgery (Mobilne szkolenie zawodowe w zakresie ergonomii małoinwazyjnych zabiegów ortopedycznych). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lidera oraz wszystkich partnerów projektu. Politechnikę Sląską  reprezentowały dr inż. Joanna Bartnicka oraz dr inż. Katarzyna Mleczko. Celem spotkania była wymiana uzyskanych dotychczas wyników badań oraz uszczegółowienie planów dalszych prac. W związku z tym oprócz przedstawicieli Politechniki Sląskiej swoje doświadczenia przedstawiali pozostali uczestnicy projektu, tj.: reprezentanci koordynatora - Instituto de Biomecánica de Valencia z Hiszpanii, pracownicy Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau (Niemcy) oraz Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica y Robótica (Hiszpania), a także ITG KOMAG (Polska).

 

Informacje ogólne o projekcie

W dniu 01.09.2014 Politechnika Śląska rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu pt. Online vocational training course on ergonomics for orthopaedic minimally invasive surgery (Mobilne szkolenie zawodowe w zakresie ergonomii małoinwazyjnych zabiegów ortopedycznych) w ramach program w ramach programu ERASMUS+, Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

 

Projekt jest koordynowany przez Instituto de Biomecánica de Valencia z Hiszpanii,
a Politechnika Śląska pełni w nim rolę Partnera. Ponadto grupę wykonawców projektu tworzą Instytut  Techniki Górniczej KOMAG (Polska), Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau (Niemcy) oraz Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica y Robótica (Hiszpania).

 

 

Cel projektu

 

Głównym celem projektu jest opracowanie oraz implementacja profesjonalnego kursu zawodowego udostępnianego w trybie on-line przeznaczonego dla ortopedów w zakresie ergonomicznych metod pracy oraz kształtowania ergonomicznych warunków pracy podczas wykonywania zabiegów małoinwazyjnych w obrębie kręgosłupa oraz stawu biodrowego.

Opracowany kurs będzie miał formę narzędzia e-lerningowego i dostępny będzie online w
4 językach europejskich: angielskim, polskim, hiszpańskim i niemieckim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 13.07.2017 r.
Joanna Bartnicka

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Train4OrthoMIS