Rekrutacja w roku akademickim
2018/2019

 

Wydział Organizacji i Zarządzania
Logistyka II stopnia
miejsce studiów Zabrze

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ


ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA:
https://rekrutacja.polsl.pl/kandydat


Wszelkie informacje o rekrutacji pod adresem:
http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx

 

Kierunek  - Logistyka II stopnia


1. Studia II stopnia Stacjonarne (S II)
- czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
- początek zajęć – luty 2019
- uzyskany tytuł – magister

2. Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ II) 
- czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry 
- początek zajęć – luty 2019
- uzyskany tytuł – magister

Specjalności:
- menedżer logistyki (S, NZ) 
- usługi logistyczne (S, NZ)

Przyjmowanie dokumentów
Dokumenty będą przyjmowane w dniu 21.02.2019 w godzinach 9.00-11.00 w budynku F (Zabrze, ul, gen.de Gaulle'a Charlesa 68), pokój 13, I piętro.

Kwalifikacje absolwenta
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego. Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie. Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji. Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową i finansową. Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a tak- że centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.

W przypadku wątpliwość pytania należy kierować na adres:

Instytut Zarządzania i Administracji
Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania 
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26-28
Budynek A, pokój 324
Tel:     + 48 32 27 77 339
Tel:     + 48 32 27 77 407
 (w godzinach 9:00 – 14:00)
Mail: Barbara.Kohl@polsl.pl  

ostatnia aktualizacja: 20.02.2019  
(dz)

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja