Wydział Organizacji i Zarządzania

Logistyka II stopnia

miejsce studiów: Zabrze

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA II  STOPNIA
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA: https://rekrutacja.polsl.pl/kandydat 

Wszelkie informacje o rekrutacji pod adresem: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx

 

Kierunek  - Logistyka II stopnia

1.  Studia II stopnia Stacjonarne (S II)

·         czas trwania studiów 1,5 roku / 3 semestry

·         początek zajęć luty 2018

·         uzyskany tytuł magister

2.  Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ II)

·         czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry

·         początek zajęć luty 2018

·         uzyskany tytuł magister

 
Specjalności:

·         menedżer logistyki (S, NZ) 

·         usługi logistyczne (S, NZ)

Elektroniczna rejestracja na studia


 

Kalendarium  

Harmonogram rekrutacji na Kierunek Logistyka na studia II stopnia w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Śląskiej

NABÓR I

08.01.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.

31.01.2018 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów.

01.02.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.

02.02.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów).

07.02.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

08.02.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach list przyjętych i nieprzyjętych na studia.

NABÓR II

08.02.2018 (godz. 15:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziały dysponujące wolnymi miejscami.

12.02.2018 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych.

13.02.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.

14.02.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów).

15.02.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

16.02.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych i nieprzyjętych na studia.

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego. Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie. Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji. Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową i finansową. Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także w centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.


W przypadku wątpliwość pytania należy kierować na adres:

Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki
Politechnika Śląska

Wydział Organizacji i Zarządzania  
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26-28
Budynek A, pokój 324
Tel:     + 48 32 27 77 339
Tel:     + 48 32 27 77 407
(w godzinach 9:00 – 14:00)
Mail: Barbara.Kohl@polsl.pl                         

 

- - -

Aktualności:

 

[14.02.2018]
Informacja dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Prosimy o złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Wydziału w dniu 15.02.2018r. w godz. 9.00 - 13.00 (jeden dzień, czwartek)

Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
Budynek B pokój 103.

Ważne:

 • Dokumenty należy składać w białej, zawiązywanej teczce. Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się na stronie internetowej: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Dokumenty.aspx
 • Przyjmowane zostaną TYLKO teczki zawierające komplet wymaganych dokumentów.
 • Dokumenty dostarczone w innych terminach i miejscach niż w/w nie będą przyjmowane.
 • Niedostarczenie dokumentów w terminie równoznacznie jest z rezygnacją z kandydowania na studia.
 • Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.
 • Nie istnieje możliwość dostarczania dokumentów za pośrednictwem poczty.
 • Inne dodatkowe informacje dostępne są pod adresem http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx  oraz pod numerami telefonów +48 32 27 77 339 + 48 32 27 77 407 w godz. 10.00-13:00 od poniedziałku do piątku.

----

[02.02.2018]
Informacja dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Prosimy o złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Wydziału w dniu 07.02.2018r. w godz. 9.00 - 14.00 (jeden dzień, środa)

Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania 
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
Budynek B pokój 103.

Ważne:

 • Dokumenty należy składać w białej, zawiązywanej teczce. Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się na stronie internetowej: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Dokumenty.aspx
 • Przyjmowane zostaną TYLKO teczki zawierające komplet wymaganych dokumentów.
 • Dokumenty dostarczone w innych terminach i miejscach niż w/w nie będą przyjmowane.
 • Niedostarczenie dokumentów w terminie równoznacznie jest z rezygnacją z kandydowania na studia.
 • Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.
 • Nie istnieje możliwość dostarczania dokumentów za pośrednictwem poczty.
 • Inne dodatkowe informacje dostępne są pod adresem http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx oraz pod numerami telefonów +48 32 27 77 339 + 48 32 27 77 407 w godz. 10.00-13:00 od poniedziałku do piątku.

 

 

 

 

ostatnia modyfikacja: 14.02.2018 (dz, mb)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja - semestr zimowy