Kwartalnik Naukowy
"Organizacja i Zarządzanie"

 

 

RADA NAUKOWA

 

Przewodnicząca Rady Naukowej
Prof. dr hab. Agata STACHOWICZ-STANUSCH 

 

Członkowie
Prof. dr hab. Mariusz BRATNICKI, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. Hans Krause HANSEN, Copenhagen Business School, Dania
Prof. Matthias KLEINHEMPEL, IAE Business School, Buenos Aires, Argentina
Prof. dr hab. Maria NOWICKA-SKOWRON, Politechnika Częstochowska
Prof. Nikos PASSAS, Northeastern University, Boston, USA
Dr hab. Agnieszka SITKO-LUTEK, Prof. UMCS, UMCS w Lublinie
Prof. Marco TAVANTI, DePaul University, Chicago, USA
Prof. Charles WANKEL, St. John's University, New York, USA

 

POWRÓT

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rada Naukowa