Sprawozdawczość w zakresie CSR

 Źródło finansowania: NCN OPUS UMO-2011/03/B/HS4/01790

Kierownik projektu:
dr inż. Patrycja Hąbek,
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji

Główny wykonawca:
dr hab inż. Radosław Wolniak, prof. Pol. Śl., 
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji

Cel projektu

Raportowanie (określenie synonimiczne dla sprawozdawczości) zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw dla potrzeb badań zostało zdefiniowane jako praktyka dostarczania informacji zewnętrznym i wewnętrznym interesariuszom na temat osiąganych przez przedsiębiorstwo wyników w wymiarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Sporządzanie raportu w omawianym zakresie jest bezpośrednio związane z implementacją koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie (ang. Corporate Social Responsibility - CSR).

Liczba publikowanych przez przedsiębiorstwa raportów zrównoważonego rozwoju z roku na rok wzrasta jednakże jakość tego rodzaju raportów jest różna. Raporty te nie zawsze dostarczają pełnych danych co w efekcie intensyfikuje problem z ich oceną i porównywaniem osiąganych wyników w tym zakresie. Różnice zachodzą również pomiędzy modelami raportowania stosowanymi w poszczególnych krajach UE. Zasadniczym celem naukowym projektu jest porównanie stanu obecnego w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Polsce i w wybranych krajach UE z uwzględnieniem modelu sprawozdawczości obligatoryjnej i dobrowolnej oraz identyfikacja uwarunkowań rozwoju tego rodzaju raportowania w Polsce. Ostatecznym rezultatem badań będzie sformułowanie prawidłowości odnoszących się do problematyki sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://csrprojekt.blogspot.com/

 Ostatnia aktualizacja strony:
2014.10.15 (DZ)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Projekt CSR