Uwaga! Studenci rozpoczynający I rok studiów w roku akad. 2013/2014 wnoszą opłatę za I semestr do dnia 15.10.2013 r., a opłatę za semestr II do dnia 28.02.2014 r. Terminy wniesienia opłat za kolejne semestry w kolejnych latach akademickich to 30.09. danego roku kalendarzowego dla semestru zimowego i 28.02. kalendarzowego danego roku dla semestru letniego.
Za nieterminowe wpłaty naliczane będą ustawowe odsetki.

  

Wyciąg z Zarządzenia nr 67/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształcenie studentów na studiach stacjonarnych w przypadku drugiego lub kolejnego kierunku albo powtarzanie określonych zajęć oraz na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014

 

 

                                                                                                                      ostatnia aktualizacja 15.10.2013 r Anna Jenda

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Opłaty