Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie" nr 31

 

Do pobrania:

- Wersja elektroniczna kwartalnika naukowego
"Organizacja i Zarządzanie" nr 31 (pdf) (2,9 MB)

 

 

SPIS TREŚCI:     

 

1. Kinga E. BEDNARZEWSKA – Business process outsourcing – jak budować przewagę w konkurencyjnym otoczeniu? Przypadek Lublina

2. Michał DZIADKIEWICZ, Tomasz LIS – Świadczenie pracy jako metoda regulacji zadłużenia wobec zarządców mieszkań gminnych

3. Urszula FELINIAK – Wynagradzanie za efekty jako podstawa budowania efektywności organizacyjnej

4. Bożena GAJDZIK – Samoocena dostawców w odpowiedzialnym pozyskiwaniu zasobów

5. Rafał GRUPA, Marcin ŁĄCZEK – Zjawisko korupcji oraz jej wpływ na funkcjonowanie organizacji

6. Anna HORZELA – Benchmarking jako podstawa doskonalenia w nowoczesnym przedsiębiorstwie

7. Katarzyna PIOTROWSKA – Analiza porównawcza kultury organizacyjnej polskich
i portugalskich przedsiębiorstw

8. Ewa STAWIARSKA – Tworzenie innowacji produktowych w kontekście ryzyka występującego w systemach zaopatrzeniowych sektora motoryzacyjnego

9. Grzegorz SZYMAŃSKI, Robert STANISŁAWSKI – Działalność polskich jednostek badawczo-rozwojowych na rzecz rozwoju innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw

10. Wiktoria WORZAŁA - Wybór źródeł finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie projektu inwestycyjnego

 

 

 

[Powrót do spisu kwartalników naukowych "Organizacja i Zarządzanie"]

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik_Naukowy_Nr 31