Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie" nr 30

 

Do pobrania:

- Wersja elektroniczna kwartalnika naukowego
"Organizacja i Zarządzanie" nr 30 (pdf) (1,8 MB)

 

 

SPIS TREŚCI:     

 

1. Janusz CHAJĘCKI – Poziom dystansu władzy w wybranych regionach Polski – wyniki badań w jednostkach administracji publicznej

2. Karol KRÓL – Organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem danych z perspektywy zagrożeń phishingu

3. Bożena GAJDZIK – Programy praca-życie w zarządzaniu różnorodnością

4. Bożena GAJDZIK – Analiza zmian w poziomie zatrudnienia w hutnictwie w długim okresie

5. Natalia NADOLSKA, Elżbieta PAWŁOWSKA, Tomasz SZEWC – Mobbing w organizacjach publicznych na przykładzie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

6. Karolina PIETRAS, Katarzyna KLIMKIEWICZ – Czy dialog buduje przewagę konkurencyjną? Badanie spostrzegania przez menedżerów potencjału konkurencyjnego partycypacji interesariuszy w organizacji

7. Agnieszka PIOTROWSKA-PIĄTEK – Analiza strategii rozwoju szkół wyższych w Polsce

8. Krzysztof SKOWRON – Korupcja jako problem zarządzania publicznego

9. Krzysztof SKOWRON – Rola wiedzy w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych

10. Rafał Tarasewicz – Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw w ujęciu rozszerzonym 

 

 

[Powrót do spisu kwartalników naukowych "Organizacja i Zarządzanie"]

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik_Naukowy_Nr 29