Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie" nr 29

 

Do pobrania:

- Wersja elektroniczna kwartalnika naukowego
"Organizacja i Zarządzanie" nr 29 (pdf) (3,6 MB)

 

 

SPIS TREŚCI:

     

1. Justyna BRZEZICKA, Radosław WIŚNIEWSKI – Strategiczne gospodarowanie nieruchomościami jako instrument rozwoju miast

2. Joanna FELCZAK, Magdalena MACIEJASZ – Założenia Kalkulatora Kosztów Zaniechania – narzędzia wspierającego planowanie strategiczne w lokalnej polityce społecznej

3. Bożena GAJDZIK– Zarządzanie nieplanowaną absencją pracowników

4. Beata GIERCZAK – Przyczyny niepowodzeń działań benchmarkingowych w transporcie lotniczym

5. Rafał GRUPA – Istota rekrutacji i selekcji na przykładzie firmy Star

6. Agnieszka JERAN, Anita BASIŃSKA – Czynniki higieny Herzberga w zarządzaniu pracą wolontariuszy akcyjnych

7. Elżbieta PAWŁOWSKA – Rola wdrażanych innowacji w funkcjonowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

8. Aleksandra SNARSKA – Działania banków detalicznych podejmowane w social media

9. Tomasz SZEWC – Korupcja: wybrane konsekwencje prawne

10. Marcin TYSLIK – Narzędzia zarządzania wiedzą stosowane w firmach doradczych działających w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw 

 

 

[Powrót do spisu kwartalników naukowych "Organizacja i Zarządzanie"]

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik_Naukowy_Nr 29