Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie" nr 27

 

Do pobrania:

- Wersja elektroniczna kwartalnika naukowego
"Organizacja i Zarządzanie" nr 27 (pdf) (3,9 MB)

 

 

SPIS TREŚCI:

     

1. Anna ARENT, Anna WALCZYNA – Środowisko uczelni a postawy przedsiębiorcze studentów – wyniki badań pilotażowych

2. Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA – Identyfikacja i pomiar pozycji podmiotów w sieciach organizacyjnych

3. Bożena GAJDZIK – Dylematy decyzyjne przedsiębiorstw w sterowaniu fluktuacją pracowników powyżej 50. roku życia

4. Rafał GRUPA – Mobbing w ujęciu instytucjonalnym jako patologia zarządzania personelem

5. Iwona KŁOSOK-BAZAN, Joanna MACHNIK-SŁOMKA – Komercjalizacja wiedzy w uczelniach wyższych na przykładzie technologii odżelaziania wody geotermalnej

6. Elżbieta PAWŁOWSKA, Tomasz SZEWC – Kompetencje menedżerów samorządowych

7. Ewa PECOLD – Dystrybucja – miejsce w marketingowo-logistycznej działalności przedsiębiorstwa

8. Ewa STAWIARSKA – Kształcenie logistyków na poziomie szkół wyższych w kierunku społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców/pracowników

9. Tomasz SZEWC – Transfer wiedzy w procesach wdrażania innowacji – aspekty prawne

10. Janusz ZĄBEK – Lokalizacja organizacji determinantą przewagi konkurencyjnej

  

[Powrót do spisu kwartalników naukowych "Organizacja i Zarządzanie"]

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik_Naukowy_Nr 25