Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie" nr 26

 

Do pobrania:

- Wersja elektroniczna kwartalnika naukowego
"Organizacja i Zarządzanie" nr 26 (pdf) (3,3 MB)

 

 

SPIS TREŚCI:

     

1. Agnieszka BARCIK – Możliwość restrukturyzacji zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa w drodze postępowania upadłościowego

2. Michał CHMIELECKI – Budowa zespołu negocjacyjnego – studium komparatywne pomiędzy polskimi i amerykańskimi negocjatorami

3. Marta DAROŃ, Agnieszka WÓJCIK-MAZUR – Przedsiębiorczość akademicka – uwarunkowania i implikacje

4. Elżbieta KASPERSKA, Andrzej KASPERSKI, Elwira MATEJA-LOSA – Symulacja decyzji w modelu produkcja – sprzedaż z wykorzystaniem wielokryterialnej optymalizacji w języku Vensim

5. Helena KOŚCIELNIAK, Agnieszka PUTO – Zarządzanie w kryzysie: wpływ płynności finansowej na zwrot kapitału w przedsiębiorstwach sektora materiałów budowlanych

6. Tomasz SZEWC – Prawne uwarunkowania ochrony innowacji

7. Danuta SZWAJCA – Identyfikacja stylów zarządzania w aspekcie kreowania reputacji przedsiębiorstwa jako pracodawcy

8. Arkadiusz ŚWIADEK – Łańcuchy przemysłowe a aktywność innowacyjna polskich regionów – województwa peryferyjne vs województwa wiodące

9. Waldemar WALCZAK – Wpływ ustawowych regulacji na standardy nadzoru korporacyjnego w spółdzielniach mieszkaniowych

10. Magdalena ZOŁA – Zarządzanie czasem w projekcie z uwzględnieniem ryzyka

  

[Powrót do spisu kwartalników naukowych "Organizacja i Zarządzanie"]

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik_Naukowy_Nr 25