Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie" nr 25

 

Do pobrania:

- Wersja elektroniczna kwartalnika naukowego
"Organizacja i Zarządzanie" nr 25 (pdf) (3,3 MB)

 

 

SPIS TREŚCI:

     

1.   Jacek BENDKOWSKI – Wspólnota działań w perspektywie badań organizacyjnych

2. Magdalena BRATNICKA – Strategiczna diagnoza CRM. Podejście zasobowe

3. Iwona KUBICA – Społeczno-kulturowe uwarunkowania procesu adaptacji w organizacjach międzynarodowych

4. Mirosław ŁOBODA – Rozwój rynku kosmetyków w Chinach

5. Marcin MICZKA – Funkcja produkcji w modelowaniu gospodarki opartej na wiedzy

6. Wioletta OCIECZEK, Teresa LIS, Krzysztof NOWACKI – Klaster „Bezpieczna Praca” przykładem dobrej praktyki w dziedzinie BHP

7. Anna PIETRUSZKA-ORTYL – Wielokulturowość w kontekście zarządzania profesjonalistami

8. Ewa STAWIARSKA – Rola uczelni wyższej w tworzeniu zbiorowej wizji zrównoważonego rozwoju biznesu

9. Renata WINKLER – Transfer wiedzy na styku kultur – uwarunkowania i przesłanki

10. Janusz ZĄBEK – Dualistyczne dylematy zarządzania w świetle interdyscyplinarnych paradygmatów

  

[Powrót do spisu kwartalników naukowych "Organizacja i Zarządzanie"]

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik_Naukowy_Nr 25