Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie" nr 21

 

Do pobrania:

- Wersja elektroniczna kwartalnika naukowego
"Organizacja i Zarządzanie" nr 22 (pdf) (2,7 MB)

 

 

SPIS TREŚCI:

     

1.   Jerzy BARUK – Brak wsparcia kierownictwa barierą innowacyjności organizacji administracji publicznej

2. Jakub BIELIKOWSKI – Studium przypadku wpływu czynników kulturowych na komunikację w warsztatach IT

3. Michał CHMIELECKI – Metafory negocjacji w ujęciu międzykulturowym

4. Paulina GARNCAREK – Studium przypadku rozwoju przedsiębiorczości technologicznej
w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

5. Paweł ŁUKASIK – Klaster jako forma organizacji wielokulturowej

6. Izabela MENDEL, Marta MACEŁKO – Miejsce i rola społeczeństwa obywatelskiego
w regionalnych (eko)systemach innowacji

7. Dorota MROCZKOWSKA – Rola przywództwa w kształtowaniu motywacji

8. Marcin OCHNIK – Zarządzanie poprzez wartości w firmie Ochnik

9. Marcin TYSLIK – Projekty doradcze w logistyce – ze szczególnym uwzględnieniem wartości dodanej

10. Kamil ZIĘBA – Poszerzanie obszaru stosowania koncepcji CSR – prezentacja praktyki postępowania w tym zakresie

 

 

[Powrót do spisu kwartalników naukowych "Organizacja i Zarządzanie]

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik_Naukowy_Nr 22