Projekt "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni" jest współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków programu Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (Lider projektu) oraz Miasto Rybnik i Miasto Zabrze (Partnerzy projektu).

Kierownik projektu: Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl.


Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimanzjalnych z terenu miasta Rybnik i Zabrze. W projekcie udział mogą wziąć uczniowie klasy drugiej liceum oraz uczniowie klasy drugiej lub trzeciej technikum. Wsparciem zostanie objętych 96 osób - 47 kobiet i 49 mężczyzn.


W ramach projektu realizowane są kursy z czterech bloków tematycznych:

  • warsztaty z rozwoju umiejętności komunikowania się, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów,
  • laboratoria z inżynierii Internetu,
  • laboratoria z zarządzania projektami,
  • laboratoria z projektowania 3D.


W ramach każdego z modułów realizowane są spotkania z ekspertami pokazujące możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w praktyce. Na spotkaniach realizowanych w formie seminariów tematycznych uczestnicy projektu dowiedzą się również o możliwościach podjęcia pracy w danym obszarze tematycznym modułu.


Uczestnicy otrzymają cztery zaświadczenia wydane przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej potwierdzające kompetencje nabyte podczas udziału w projekcie w ramach czterech bloków tematycznych. W ramach wsparcia uczniowie wezmą udział w wystawach, na których zaprezentowane zostaną ich prace końcowe, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone.

 

Dokumenty i komunikaty:

 

W dniu 30 października 2018 r. (wtorek) o godz. 15:00
sali 264 w Urzędzie Miasta Rybnik przy ulicy Chrobrego 2
dla uczestników z rybnickich szkół
odbędzie się II wystawa i prezentacja projektów końcowych, zrealizowanych
w ramach projektu "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni".


W dniu 26 października 2018 r. (piątek) o godz. 12:00
w sali Rady Wydziału Organizacji i Zarządzania, przy ulicy Roosevelta 26
dla uczestników z zabrzańskich szkół
odbędzie się uroczysta wystawa zakończająca projekt
"Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni".
W trakcie wystawy uczniowie zaprezentują przygotowane przez siebie projekty końcowe.


W dniu 24 października 2018 r. (środa)
o godz. 15:00 w sali 264 w Urzędzie Miasta Rybnik przy ulicy Chrobrego 2
odbędzie się uroczyste zakończenie projektu
"Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni"
dla uczestników z rybnickich szkół.


Ostatnia aktualizacja: 27.10.2018
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni