Projekt "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni" jest współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków programu Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (Lider projektu) oraz Miasto Rybnik i Miasto Zabrze (Partnerzy projektu).

Kierownik projektu: Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl.


Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimanzjalnych z terenu miasta Rybnik i Zabrze. W projekcie udział mogą wziąć uczniowie klasy drugiej liceum oraz uczniowie klasy drugiej lub trzeciej technikum. Wsparciem zostanie objętych 96 osób - 47 kobiet i 49 mężczyzn.


W ramach projektu realizowane są kursy z czterech bloków tematycznych:

 • warsztaty z rozwoju umiejętności komunikowania się, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów,
 • laboratoria z inżynierii Internetu,
 • laboratoria z zarządzania projektami,
 • laboratoria z projektowania 3D.


W ramach każdego z modułów realizowane są spotkania z ekspertami pokazujące możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w praktyce. Na spotkaniach realizowanych w formie seminariów tematycznych uczestnicy projektu dowiedzą się również o możliwościach podjęcia pracy w danym obszarze tematycznym modułu.


Uczestnicy otrzymają cztery zaświadczenia wydane przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej potwierdzające kompetencje nabyte podczas udziału w projekcie w ramach czterech bloków tematycznych. W ramach wsparcia uczniowie wezmą udział w wystawach, na których zaprezentowane zostaną ich prace końcowe, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone.


Dokumenty i komunikaty:

 • [27.02.2018]
  Zmiana sali dla grupy 3 Zabrze na B 203 w dniu 10.03 oraz 17.03.
  Zmiana sali dla grupy 2 Rybnik na B303 w dniu 10.03.
  Zmiana sali dla grupy 1 Zabrze na B 303 w dniu 17.03.

 • [21.02.2018]
  Zajęcia z "Kreatywność i wyobraźnia w praktyce 3D" realizowane z grupą 1 z Rybnika w dniach 24.02.2018 oraz 03.03.2018 odbędą się w sali A413, a nie jak jest to w harmonogramie zajęć w sali B303.

 • [10.01.2018]
  Zajęcia z "Kreatywność i wyobraźnia w praktyce 3D" realizowane z grupą 1 z Zabrza odbędą się w sali B 203.

 •  Harmonogram zajęć wg grup - Rybnik (aktualizacja 27.02.18)

 •  Harmonogram zajęć wg grup - Zabrze (aktualizacja 27.02.18)

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2018
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni