Kwartalnik Naukowy
"Organizacja i Zarządzanie"

 

 

KOMITET REDAKCYJNY

 

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK 

Zastępca Redaktora Naczelnego
Prof. dr hab. Agata STACHOWICZ-STANUSCH

Sekretarz Redakcji
Dr inż. Aneta ALEKSANDER

Redaktor wydawniczy
Mgr Andrzej SMOGULSKI

Redaktor językowy (język polski)
Mgr Roma ŁOŚ

Redaktor językowy (język angielski)
Denis POITRAS

Redaktor statystyczny
Dr Anna MĘCZYŃSKA

Redaktorzy tematyczni
Prof. dr hab. inż. Józef BENDKOWSKI
Prof. dr hab. inż. Lech BUKOWSKI
Prof. dr hab. inż. Małgorzata GABLETA
Prof. dr hab. Grażyna GIERSZEWSKA
Prof. dr hab. inż. Jerzy LEWANDOWSKI
Prof. dr hab. Krystyna LISIECKA
Prof. dr hab. Arkadiusz POTOCKI
Prof. dr hab. inż. Jan STACHOWICZ

 

POWRÓT

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Komitet Redakcyjny