Koła naukowe

Koło Naukowe Studentów Socjologii „SOCIUS”

Siedziba: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu

Działalność koła:
 1. Socjologiczne obozy naukowe i badania terenowe (m. in. Beskid Niski, Szczecinek, Lwów, Zwardoń, Wisła).
 2. Warsztaty naukowe i szkoleniowe prowadzone przez socjologów, psychologów i specjalistów z zakresu teorii organizacji.
 3. Udział w konferencjach naukowych, seminariach i panelach dyskusyjnych.
 4. Publikacje naukowe z wykorzystaniem własnych badan.
 5. Działalność społeczna (zbiórki i akcje charytatywne).
Opiekun naukowy: dr Aleksandra Synowiec
Profil FB: https://www.facebook.com/socius.polsl/
email: knss.socius.polsl@gmail.comKoło Naukowe Inżynierii Produkcji FanTech

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Instytut Inżynierii Produkcji.

Celami Koła są:
 1. rozbudzenie zainteresowań pracą badawczą i naukową, twórczą, samokształceniową, popularyzatorską i organizacyjną w środowisku uczestników studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
 2. szerzenie wiedzy na temat istoty inżynierii produkcji jako najmłodszej z dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk technicznych,
 3. zwiększenie aktywności naukowej uczestników studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
 4. rozwijanie współpracy pomiędzy uczestnikami studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia i pracownikami naukowymi uczelni technicznych, organizacjami zawodowymi oraz przedsiębiorstwami, działającymi w Polsce i za granicą,
 5. organizowanie spotkań z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wybitnymi przedstawicielami różnych dziedzin nauki,
 6. ułatwianie członkom Koła rozwijania i upowszechniania ich pracy naukowej,
 7. stwarzanie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
 8. propagowanie wiedzy z zakresu nauk technicznych i pokrewnych,
 9. nawiązywanie kontaktów naukowych z organizacjami działającymi w zakresie zainteresowań Koła, zarówno w kraju, jak i za granicą,
 10. stwarzanie możliwości prowadzenia badań naukowych przez zainteresowanych studentów wspólnie z doktorantami i pracownikami naukowymi oraz innymi zainteresowanymi osobami.
Przewodnicząca: Kinga Stecuła (kinga.stecula@polsl.pl)
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ
Strona koła https://www.facebook.com/knipfantechInterdyscyplinarne Międzywydziałowe Koło Naukowe Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej

Koło zajmuje się poszerzaniem wiedzy z zakresu Projektu Managementu oraz propagowania zarządzania przez projekty, zdobywanie praktycznego doświadczenia w zarządzaniu projektami w różnych branżach i gałęziach gospodarki. Koło organizuje Konferencję Projekt Management.

Opiekun naukowy: dr inż. Seweryn Tchórzewski
Profil FB: http://www.facebook.com/pm.polsl
Europejskie Koło logistyczne "FENIKS"

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki

Europejskie Koło Logistyczne skupia studentów Politechniki Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Koło pogłębia wiedzę z zakresu logistyki, przybliża zagadnienia i problemy związane z logistyką. Raz w roku Koło zajmuje się organizacją Konferencji Logistycznej "New Logistics".

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Marzena Kramarz prof. w PŚMiędzywydziałowe Koło Naukowe Innowacji „Novum”

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki

Celami Koła są:
 1. Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi analizy i rozwiązywania problemów innowacyjnych i technicznych oraz generowania pomysłów.
 2. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej wśród Członków Koła.
 3. Praktyczne wykorzystanie przez Członków Koła umiejętności nabytych w procesie szkoleniowym oraz własnej wiedzy naukowej we wspólnej realizacji projektów dotyczących zagadnień koncepcyjnych, konstrukcyjnych, optymalizacyjnych.
 4. Popularyzacja wiedzy na temat metod i technik rozwiązywania problemów wymagających innowacyjnego podejścia
Koło uczestniczy w przygotowaniach corocznego Dnia Innowatora.

Przewodniczący: Michał Dobrut
Opiekun naukowy: dr inż. Joanna Machnik-Słomka
Strona koła https://www.facebook.com/mkn.innowacji.novum/Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu

Koło zajmuje się poszerzaniem wiedzy na temat zarządzania jakością, zintegrowanych systemów zarządzania oraz szeroko rozumianej jakości: produkcji, usług, produktów, życia, itp.

Przewodnicząca: mgr Anna Horodecka
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. PŚ
Strona koła https://sknzarzadzaniajakoscia.blogspot.com/


 

 

ostatnia aktualizacja: 8.05.2019
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Koła naukowe