Koła naukowe

Koło Zarządzania Projektami SOLVER

Koło Zarządzania Projektami SOLVER (w skrócie KZP SOLVER) zajmuje się poszerzaniem wiedzy, kompetencji i umiejętności z obszaru zarządzania projektami. Koło naukowe wspiera studentów w zdobywaniu praktycznego doświadczenia w zarządzaniu projektem. Koło prowadzi aktywną współpracę z Polskim oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami – IPMA Polska. Jako koło naukowe z ponad 15-letnim doświadczeniem zorganizowało i realizuje następujące rodzaje projektów oraz wydarzeń:

 • Konferencje naukowe o tematyce zarządzania projektami – PM Nights (kiedyś PM Days),
 • PM News (czasopismo KZP SOLVER o zarządzaniu projektami, posiada numer ISSN),
 • Laboratorium Project Managera - szkolenia z zarządzania projektami organizowane w ścisłej współpracy z IPMA Young Crew Polska oraz IPMA Polska,
 • DAAD – wymiana międzynarodowa i rozwijanie kompetencji w zarządzaniu projektami;
 • Szkoła PM – warsztaty o tematyce zarządzania projektami doskonalące tzw. umiejętności miękkie oraz umiejętności kierownicze i organizacyjne,
 • Projekty badawcze (badania przeprowadzane na terenie aglomeracji Śląskiej),
 • Kariera na Szpilkach,
 • SOLVER Escape Rooms – Naukowe Pokoje Zagadek,
 • CodersCamp,
 • Produkcja symulatora zarządzania i Smart City oraz inne projekty IT,
 • Projekty charytatywne i kampanie społeczne (Karma Wraca, Zwolnieni z Teorii, Bądź Uprzejmy, Akcja Krwiodawstwa, i wiele innych),
 • Współpraca z firmami oraz instytucjami związanymi z zarządzaniem projektami,
 • oraz wiele innych atrakcji, projektów i wydarzeń.

W roku 2019 KZP SOLVER zostało wyróżnione Nagrodą Rady Społecznej Politechniki Śląskiej.

Opiekun naukowy: dr inż. Seweryn Tchórzewski
Strona internetowa KZP SOLVER: http://www.facebook.com/pm.polsl
Strona internetowa PM Nights: http://pmnights.polsl.pl/
E-mail kontaktowy: pm.polsl@gmail.comKoło Naukowe Studentów Socjologii „SOCIUS”

Siedziba: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu

Działalność koła:
 1. Socjologiczne obozy naukowe i badania terenowe (m. in. Beskid Niski, Szczecinek, Lwów, Zwardoń, Wisła).
 2. Warsztaty naukowe i szkoleniowe prowadzone przez socjologów, psychologów i specjalistów z zakresu teorii organizacji.
 3. Udział w konferencjach naukowych, seminariach i panelach dyskusyjnych.
 4. Publikacje naukowe z wykorzystaniem własnych badan.
 5. Działalność społeczna (zbiórki i akcje charytatywne).
Opiekun naukowy: dr Aleksandra Synowiec
Profil FB: https://www.facebook.com/socius.polsl/
email: knss.socius.polsl@gmail.comKoło Naukowe Inżynierii Produkcji FanTech

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Instytut Inżynierii Produkcji.

Celami Koła są:
 1. rozbudzenie zainteresowań pracą badawczą i naukową, twórczą, samokształceniową, popularyzatorską i organizacyjną w środowisku uczestników studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
 2. szerzenie wiedzy na temat istoty inżynierii produkcji jako najmłodszej z dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk technicznych,
 3. zwiększenie aktywności naukowej uczestników studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
 4. rozwijanie współpracy pomiędzy uczestnikami studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia i pracownikami naukowymi uczelni technicznych, organizacjami zawodowymi oraz przedsiębiorstwami, działającymi w Polsce i za granicą,
 5. organizowanie spotkań z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wybitnymi przedstawicielami różnych dziedzin nauki,
 6. ułatwianie członkom Koła rozwijania i upowszechniania ich pracy naukowej,
 7. stwarzanie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
 8. propagowanie wiedzy z zakresu nauk technicznych i pokrewnych,
 9. nawiązywanie kontaktów naukowych z organizacjami działającymi w zakresie zainteresowań Koła, zarówno w kraju, jak i za granicą,
 10. stwarzanie możliwości prowadzenia badań naukowych przez zainteresowanych studentów wspólnie z doktorantami i pracownikami naukowymi oraz innymi zainteresowanymi osobami.
Przewodnicząca: Kinga Stecuła (kinga.stecula@polsl.pl)
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ
Strona koła https://www.facebook.com/knipfantech
Europejskie Koło logistyczne "FENIKS"

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki

Europejskie Koło Logistyczne skupia studentów Politechniki Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Koło pogłębia wiedzę z zakresu logistyki, przybliża zagadnienia i problemy związane z logistyką. Raz w roku Koło zajmuje się organizacją Konferencji Logistycznej "New Logistics".

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Marzena Kramarz prof. w PŚMiędzywydziałowe Koło Naukowe Innowacji „Novum”

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki

Celami Koła są:
 1. Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi analizy i rozwiązywania problemów innowacyjnych i technicznych oraz generowania pomysłów.
 2. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej wśród Członków Koła.
 3. Praktyczne wykorzystanie przez Członków Koła umiejętności nabytych w procesie szkoleniowym oraz własnej wiedzy naukowej we wspólnej realizacji projektów dotyczących zagadnień koncepcyjnych, konstrukcyjnych, optymalizacyjnych.
 4. Popularyzacja wiedzy na temat metod i technik rozwiązywania problemów wymagających innowacyjnego podejścia
Koło uczestniczy w przygotowaniach corocznego Dnia Innowatora.

Przewodniczący: Michał Dobrut
Opiekun naukowy: dr inż. Joanna Machnik-Słomka
Strona koła https://www.facebook.com/mkn.innowacji.novum/Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu

Prowadzenie badań w zakresie szeroko rozumianej jakości:

 • Życia
 • Zarządzania jakością
 • Jakości w przemyśle 4.0
 • Jakości procesów zarządzania
 • Systemów Zarządzania Jakością
 • Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Smart City w tym jakości życia w Smart City

Prezentacja o kole naukowym: pdf

Przewodnicząca: mgr Anna Horodecka
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. PŚ
Strona koła: Facebook
Mail koła: qualitymanagementpolsl@gmail.com

 

 

ostatnia aktualizacja: 12.11.2019
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Koła naukowe