Bez tytułu 1
 
Zapraszamy do
publikowania w kwartalniku
 

INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

      

  OFERTA USŁUGOWA                                                   
  
  PRACE BADAWCZO – WDROŻENIOWE                                                     

Instytut Inżynierii Produkcji oferuje szeroki zakres badań, ekspertyz i usług wykorzystujących specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz wiedzę ekspercką pracowników naukowych. Realizowane prace mają charakter zarówno koncepcyjny jak i wdrożeniowy. Komercjalizacja badań naukowych Instytutu obejmuje dwa obszary: 
               
inżynierię systemów technicznych 
               
oraz zarządzanie jakością i bezpieczeństwem pracy.  

  
Głównymi kierunkami badań w obszarze inżynierii systemów technicznych są:

   Zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu systemów technicznych
   Projektowanie układów redukcji hałasu i drgań
   Pomiary i ocena warunków akustycznych
   Doskonalenie warunków pracy z zastosowaniem technologii informatycznych 
    Ergonomiczna ocena stanowisk pracy
    Projektowanie i wdrażanie informatycznych systemów zarządzania  

   Komputerowe wspomaganie zarządzania informacją geograficzną GIS
    Ergonomiczna ocena stanowisk pracy

 
W obszarze zarządzanie jakością i bezpieczeństwem pracy Instytut prowadzi następujące badania:

   Zarządzanie jakością w gospodarce
   Problematyka zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach produkcyjnych 
   Technologie informatyczne w zarządzaniu jakością 
   Współczesne metody zarządzania technologią 
   Proekologiczne zarządzanie procesami przemysłowymi i usługowymi 
    Zarządzanie środowiskiem
    Zarządzanie bezpieczeństwem
    Proekologiczne kształtowanie produktów i procesów
    Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 

    Środki techniczne w bezpieczeństwie obiektów 
  

  SZKOLENIA                                                                                                    

Oferta szkoleniowa Instytutu skierowana jest do menadżerów i kierowników przedsiębiorstw produkcyjnych. Obejmuje różne formy prowadzenia zajęć, mi. in. wykłady, warsztaty i nauczanie zdalne oraz opracowywanie materiałów instruktażowych. Zakres kursów uzgadniany jest indywidualnie. Szkolenia prowadzone są m.in. w zakresie: 

               zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu systemów technicznych 
               
kształtowania warunków pracy i projektowania stanowisk pracy 

               nadzorowania systemów zarządzania jakością
 
               
stosowania metod i narzędzi zarządzania jakością: 
                FMEA, Pareto, QFD, Ishikawa 
               
projektowania procesów oceny dostawców i klientów 
               
wykorzystywania statystycznych metod kontroli jakości 
               
tworzenia dokumentacji systemowej 
               
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw CSR 
               
komputerowego wspomagania zarządzania jakością 
               
ekologicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju
                i doskonalenia wyrobów 
 
               
marketingu ekologicznego  
               
etykietowania środowiskowego  
               
nowoczesnych metod, technik i narzędzi zarządzania środowiskiem  
               bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służb BHP 
               
prowadzenia badań oraz wartościowania i normowania pracy 
               
obsługi i konserwacji systemów alarmowych w dozorowanych obiektach  
               obsługi i konserwacji systemów detekcji gazów

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 13.09.2013
Elżbieta Milewska

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Działalność naukowa