wg rozdzielnika AK-2/07/08

 dotyczy: termin wystawienia faktury VAT

 

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 13 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. (Dz.U.Nr 95, poz. 798 z późn. zmian.), fakturę wystawi się - co do zasady - nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

W przypadku otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty) zgodnie z § 14 ust. 1 w/w rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, wyliczając podatek VAT rachunkiem wstu od kwoty otrzymanej.

 

 

Z-ca KANCLERZA

POLITECHNIKI ŚLASKIEJ

KWESTOR

mgr Krystyna Pręda

 

 

Uwaga! Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać każdorazowo (co semestr) we właściwym, dla miejsca studiowania, Dziekanacie.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Faktury