Studia w ramach programu ERASMUS+

Informacje ogólne

Dzięki programowi ERASMUS+ można wyjechać na studia za granicą w ramach studiów na uczelni macierzystej i otrzymać stypendium rekompensujące w pewnym stopniu koszty różnicę w kosztach utrzymania za granicą. Podstawowy okres wyjazdu na stypendium to 1 semestr (5 miesięcy).
Ogólne warunki, jakie musi spełnić student aby ubiegać się o wyjazd to:

  • zaliczony 1 rok studiów,
  • dobre wyniki w nauce (zalecana średnia, conajmniej 4.0),
  • znajomość języka obcego kraju docelowego lub innego języka wykładowego uzgodnionego z uczelnią przyjmującą,
  • zaliczenie semestru poprzedzającego wyjazd na stypendium.

Ważne są również własne środki finansowe ze względu na różnicę w wysokości stypendium a rzeczywistymi kosztami utrzymania za granicą.

Składane dokumenty

Na kolejny akademicki rekrutacja odbywa się poprzez złożenie dokumentów (Kwestionariusz wraz z załącznikami) skierowanych do Wydziałowej komisji kwalifikacyjnej u dr hab. inż. Patrycji Hąbek, prof. PŚ. Kwalifikacja jest dwuetapowa: na Wydziale kandydata akceptuje Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna, po akceptacji kandydatów przesyłane są ich dokumenty aplikacyjne do uczelni docelowej za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą/Sekcji Wymiany Akademickiej.

Uczelnie zagraniczne

W ramach umów podpisywanych z innymi uczelniami partnerskimi można wyjechać do następujących miejsc: Lista uczelni

Wysokość stypendium

Stypendium miesięczne dla krajów II Grupy (Austria, Belgia, Hiszpania, Holandia, Niemcy) wynosi 450EUR. Kwota stypendium jest przelewana na konto osobiste studenta - należy je sobie założyć przed wyjazdem.

Pozostałe informacje

Pierwszym etapem jest złożenie dokumentów opisanych powyżej. Kandydat, który spełnił wymagania zostaje rekomendowany przez Komisję Wydziałową i formalnie akceptowany przez Rektora. Następnie kandydat taki przygotowuje i wysyła formularze aplikacyjne na właściwą uczelnię, załatwia resztę formalności i może wyjeżdżać. W sprawach szczegółowych należy zwrócić się do Wydziałowego Koordynatora programu Erasmus+: dr hab. inż. Patrycji Hąbek, prof. PŚ (phabek@polsl.pl).

O Programie u Erasmus+ na Politechnice Śląskiej można dowiedzieć się na stronach Działu Współpracy z Zagranicą
Ogólne informacje o programie Erasmus+ w Polsce: erasmusplus.org.pl
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2020
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Erasmus-studia