Praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ (SMP)

Praktykę za granicą w ramach programu Erasmus+ można zrealizować jako obowiązkową lub nieobowiązkową. Wyjazdy na praktyki realizowane są do firm, przedsiębiorstw, instytutów itp. – nie do uczelni partnerskich.

O wyjazd na praktyki mogą ubiegać się czynni (bez zaległosci w nauce) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwenci (do 12 m-cy od daty zakończenia studiów rozumianej jako data złożenia egzaminu dyplomowego, ale kwalifikacja na wyjazd musi nastąpić przed tą datą). Studenci mogą odbywać praktyki w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień, wrzesień). W ramach praktyk zagranicznych studenci mogą realizować obowiązkową praktykę studencką przewidzianą w planie studiów lub odbyć praktykę dodatkowo w celu podniesienia swoich kwalifikacji.

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 550 do 620 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta. Na stypendium programu Erasmus+ można wyjechać wielokrotnie.

Pierwszy etap rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się na wydziałach. W pierwszej kolejności należy wypełnić Formularz Aplikacyjny i skontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus+ (dr hab. inż. Patrycja Hąbek, prof. PŚ, phabek@polsl.pl).

Student Application Form – link

Dodatkowe wymagane dokumenty na wyjazd znajdziesz na stronie Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej - https://www.polsl.pl/Jednostki/RD2-BWA/Strony/erasmus_plus_20_21_studenci.aspx.

Poszukując instytucji/firmy do odbycia praktyki zagranicznej można:
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2020
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Erasmus-praktyki