Konferencja naukowa nt.
25 lat interdyscyplinarnych badań na Wydziale Organizacji
i Zarządzania
19.06.2020 r.

Konferencja odbędzie się 19.06.2020 r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej i stanowi część obchodów 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania (17-20.06.2020 r.).


Zakres tematyczny:

PRZEMYSŁ 4.0 W BIZNESIE I SPOŁECZEŃSTWIE
(w nawiązaniu do Priorytetowego Obszaru Badawczego PŚ nr 5 automatyzacja procesów i Przemysł 4.0)
SYSTEMY INFORMACYJNE I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
(w nawiązaniu do Priorytetowego Obszaru Badawczego PŚ nr 2 sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych)
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INTELIGENTNYCH MIAST
(w nawiązaniu do Priorytetowego Obszaru Badawczego PŚ nr 4 inteligentne miasta, mobilność przyszłości)

 

Ważne daty:

 • 12.04.2020 – zgłaszanie tematów artykułów ze wskazaniem sesji tematycznych na adres mailowy: izabela.jonek-kowalska@polsl.pl
 • 30.04.2020 – przesłanie artykułów zgodnych z formatką na adres mailowy: izabela.jonek-kowalska@polsl.pl
 • 31.05.2020 – wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 31.05.2020 – przesłanie programu konferencji do uczestników
 • 19.06.2020 – konferencja

 

Opłaty:

 • 650 PLN: – udział w konferencji i publikacja rozdziału w monografii
 • 600 PLN: – publikacja rozdziału w monografii
 • 50 PLN: – udział w konferencji
UWAGA – dla uczestników będących pracownikami lub doktorantami Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej udział w konferencji i publikacja są bezpłatne.

Konto do wpłat: ING Bank Śląski SA O/Gliwice 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 z dopiskiem ,,Konferencja 25 lat + imię i nazwisko uczestnika”.

 

Publikacja: rozdział w monografii (20 pkt.) w języku polskim (dla uczestników z zagranicy w języku angielskim) przygotowany zgodnie z załączoną formatką.


 

Ramowy program konferencji:
9.00-11.00: Otwarcie i obrady plenarne konferencji naukowej „25 lat interdyscyplinarnych badań na wydziale Organizacji i Zarzadzania”
11.00-11.30: Przerwa kawowa
11.30-14.00: Obrady w sekcjach tematycznych związanych z POB Politechniki Śląskiej (sesje równoległe)

 • SESJA 1: PRZEMYSŁ 4.0 W BIZNESIE I SPOŁECZEŃSTWIE
  (prowadząca: dr hab. inż. Anna Michna, prof. PŚ)
 • SESJA 2: SYSTEMY INFORMACYJNE I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
  (prowadzący: dr inż. Seweryn Spałek, prof. PŚ)
 • SESJA 3: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INTELIGENTNYCH MIAST
  (prowadzący: prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak; dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ)

 

Komitet organizacyjny:

 • Dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ - przewodnicząca
 • Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ
 • Dr hab. Monika Odlanicka-Poczobutt, prof. PŚ
 • Dr hab. Ewa Stawiarska, prof. PŚ
 • Dr inż. Joanna Bartnicka
 • Dr inż. Józef Ober
 • Dr inż. Tomasz Owczarek
 • Dr Joanna Rydarowska-Kurzbauer
 • Dr Adam Sojda
 • Dr inż. Juliusz Wójcik
 • Mgr inż. Anna Bartłomiejczyk – sekretarz


 

Dodatkowe pliki:
ostatnia modyfikacja: 13.03.2020
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
25 lat WOiZ - konferencja