Bez tytułu 1
 
Zapraszamy do
publikowania w kwartalniku
 

O INSTYTUCIE

Instytut Inżynierii Produkcji powstał w dniu 1 września 2009 roku w wyniku połączenia trzech jednostek Wydziału Organizacji i Zarządzania:
              •   Katedry Podstaw Systemów Technicznych,
              •   Katedry Zarządzania Jakością Procesów i Produktów
              •   oraz Katedry Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem.

W latach 2009-2017 funkcję Dyrektora Instytutu pełnił prof. dr hab. inż Jan Kaźmierczak. Od 1 września 2017 rolę Dyrektora przejął dr hab. inż. Jarosław Brodny, Zastępcą Dyrektora ds. Nauki jest dr inż. Joanna Bartnicka, Zastępcą Dyrektora ds. Dydaktyki jest dr hab. inż. Andrzej Loska, prof. PŚ.

Aktualną strukturę Instytutu tworzą dwa zakłady:
              •   Zakład Inżynierii Systemów Technicznych (ROZ3-1)
                 kierowany przez dr hab. inż. Ryszarda Wyczółkowskiego, prof. PŚ.
              •   Zakład Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem (ROZ3-2)
                

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Historia Katedry