Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Wydział Organizacji i Zarządzania

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej
Silesian University of Technology
Rady Dyscyplin
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Organizacje
Materiały na Senat
Logo Politechniki Śląskiej
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Wydziały > Wydział Organizacji i Zarządzania > Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania > Z ogromym żalem informujemy o odejściu Doc. Dr inż. Romana Bąka  

Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania: Z ogromym żalem informujemy o odejściu Doc. Dr inż. Romana Bąka

Tytuł

Z ogromym żalem informujemy o odejściu Doc. Dr inż. Romana Bąka 

Treść

Doc. Dr inż. Roman BĄK

Roman Bąk urodził się 14 kwietnia 1933 r w Kielcach.

Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w latach 1952-1959, gdzie otrzymał tytuł magistra inżyniera mechaniki i został asystentem, a później starszym asystentem w Katedrze Mechaniki Technicznej.
W 1966 roku obronił prace doktorską na temat „Dekohezja zmęczeniowa konstrukcyjnych stali bainitycznych” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, w następstwie, czego mianowano go adiunktem.
W 1970 roku Roman Bąk otrzymał nominację na stanowisko docenta.
Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji organizacyjnych, m.in. Prodziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego Pol. Sl., Dyrektora Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej (1977-1981), p.o. Prorektora, a później Prorektora ds. Nauczania i Wychowania Politechniki Śląskiej (1977-1978).
Doc. dr inż. Roman Bąk był wybitnym specjalistą w zakresie rozwiązania problemów naukowo-technicznych, dotyczących wytrzymałości i trwałości elementów maszyn, za pomocą najnowszych metod naukowych, a zwłaszcza zastosowań metod komputerowych w analizie i projektowaniu kół kolejowych zestawów kołowych.
Był autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym 3 książek oraz kierownikiem kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych.
W roku 1984 przeniósł się na Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Nauki Instytutu Transportu Politechniki Śląskiej i pracował do czasu przejścia na emeryturę. Po przejściu na emeryturę w roku 1998 Doc. Roman Bąk został zatrudniony na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Katedrze Podstaw Systemów Technicznych.
 
Swoje kilkudziesięcioletnie doświadczenie programowo-metodyczne podsumował i utrwalił opracowując kilka skryptów uczelnianych oraz trzy podręczniki akademickie
 
Był przez kilka kadencji członkiem Senatu Politechniki Śląskiej, najpierw jako przedstawiciel adiunktów i asystentów (1968/69 i 69/70), następnie jako Zastępca oraz Prorektor ds. Nauczania i Wychowania (1972-1978) i Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Mechaniki i PKM (1977-1981), i jako przedstawiciel Rady Naukowej Instytutu Transportu (kierunkowego) (1985-1990).
Otrzymał łącznie 32 Nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne.
W roku 1977 został uhonorowany Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych.
W roku 2002 został uhonorowany Nagrodą Zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo podręcznika akademickiego: R. Bąk, T. Burczyński: „Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego.” WNT Warszawa 2001.
Był wybitnym dydaktykiem i laureatem „Srebrnej Kredy” w konkursie na najlepszego nauczyciela akademickiego Politechniki Śląskiej.
Otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż Zasługi. 1975r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 1985 r. oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. 2003 r.
Z wielkim żalem żegnamy Doc. dr inż. Romana Bąka.

Wygasa

 

Jednostka

ROZ 

ObrazekWybieralny

 
Załączniki
Utworzony o 2020-04-06 12:21  przez Mateusz Naramski 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-06 12:21 , autor ostatniej modyfikacji: Mateusz Naramski