Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Wydział Organizacji i Zarządzania

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej
Silesian University of Technology
Rady Dyscyplin
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Organizacje
Materiały na Senat
Logo Politechniki Śląskiej
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Wydziały > Wydział Organizacji i Zarządzania > Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania > Konkurs na projekt okładki monografii  

Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania: Konkurs na projekt okładki monografii

Tytuł

Konkurs na projekt okładki monografii 

Treść

BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, & Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, & Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, organizatorzy przedsięwzięcia naukowego, kończącego się międzynarodową konferencją naukową pt.:  „Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2019” [dziesiąta edycja]

 

Zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na projekt okładki do monografii pt.:

 

Zrównoważony rozwój wektorem na drodze doskonalenia warsztatu naukowca

 

Termin nadesłania prac - 21 marca 2020 roku

 

Termin rozstrzygnięcia: 26 marca 2020

 

1.      Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie i studenci.

Celem konkursu jest projekt okładki do publikacji pt.:

Zrównoważony rozwój wektorem na drodze doskonalenia warsztatu naukowca

 

2.      Każdy twórca może przysłać na konkurs dowolną ilość własnoręcznie wykonanych projektów. Wymiary projektów: pierwsza strona okładki w formacie B5 + 2,2 cm grzbiet.

 

3.      Projekty należy przesłać w wersji elektronicznej  + płyta CD (rozdzielczość grafiki min. 300 DPI, CMYK w skali 1:1) oraz w jednym egzemplarzu sygnowanym, opatrzonym na odwrocie następu-jącymi danymi:

imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu, e-mail. Prace nie mogą być naklejane ani oprawiane.

 

4.      Do projektów należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia, którą można pobrać ze strony: http://www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/

 

5.      Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostaje do dyspozycji organizatora. Prawa autorskie związane z pracami konkursowymi przechodzą na organizatora.

 

6.      Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Parlamentarne

prof. Jerzego Buzka,

40-097 Katowice ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – DEBIUT NAUKOWY oraz na adres email: hk@buzek.pl

 

7.      Ostateczny termin dostarczenia prac: 21 marca 2020 roku

 

8.      Oceny prac i podziału nagród dokona powołane przez organizatora jury.

 

9.      Ustanawia się następującą nagrodę: I nagroda, to kilkudniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie prof. Jerzego Buzka. II nagroda, to udział w Szkole liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, która odbędzie się na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

 

10.     Werdykt jury jest ostateczny. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.buzek.pl,  Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub pocztą.

 

11.     Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki.

 

12.     Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień tego regulaminu.

 

13.     Organizatorzy:

Henryk A. Kretek –tel. (+48) 609 771 772;  hk@buzek.pl Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Spo-łecznych), tel: 32-277-73-23, roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl.

 

Regulamin i kartę zgłoszeniową znajdą państwo w dołączonym do wiadomości pliku pdf.

Wygasa

 

Jednostka

ROZ 

ObrazekWybieralny

 
Załączniki
Regulamin konkursu na okladkę_26,02,2020.pdf    
Utworzony o 2020-03-06 12:14  przez Mateusz Naramski 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-06 12:14 , autor ostatniej modyfikacji: Mateusz Naramski