Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Wydział Organizacji i Zarządzania

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej
Silesian University of Technology
Rady Dyscyplin
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Organizacje
Materiały na Senat
Logo Politechniki Śląskiej
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Wydziały > Wydział Organizacji i Zarządzania > Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania > 8. Konkurs na najlepszą pracę doktorską w ramach konsorcjum Progres󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 3  

Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania: 8. Konkurs na najlepszą pracę doktorską w ramach konsorcjum Progres󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 3

Tytuł

8. Konkurs na najlepszą pracę doktorską w ramach konsorcjum Progres󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 3 

Treść

uprzejmie informuję, że w ramach działań Konsorcjum Progres 3, w którego pracach bierze udział Politechnika Śląska, jest organizowany kolejny -  8. Konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w uczelniach członkowskich Konsorcjum. W obecnej edycji Konkursu mogą brać udział prace doktorskie obronione w roku kalendarzowym 2019, tj. od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach można zgłaszać prace obronione w grudniu 2018 r.).

 

Każda z uczelni Konsorcjum Progres 3 może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace w każdej z wymienionych poniżej kategorii tematycznych:

1. Ekonomia, finanse i zarządzanie 
(Economics, Finance and Management),

2. Surowce, energetyka i ochrona Środowiska 
(Raw Materials, Energy and the Environment),

3. Zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia 
(Health and Applications in Healthcare),

4. Technologie informacyjne i Inżynieria Elektryczna 
(Information Technology and Electrical Engineering),

5. Konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe 
(Competitive Engineering and Materials Research).

Wybrane prace ze wszystkich uczelni będą oceniane przez Komisję ustanowioną w ramach Konsorcjum Progres 3, pod przewodnictwem VŠB Ostrava.

 

Osoby zainteresowane powinny przesłać do dnia 10.02.2020 r. (włącznie) zgłoszenie do wymienionego Konkursu, w formie elektronicznej na adres RN3-DWZ@polsl.pl oraz w formie drukowanej do Działu Współpracy z Zagranicą.

Lista wymaganych dokumentów:

 

1) Zgłoszenie (w języku angielskim)

 

Ponadto w mailu ze zgłoszeniem prosimy o podanie następujących informacji:

 

· Imię i Nazwisko autora.

· Data obrony i nazwa Wydziału Politechniki Śląskiej, na którym miała miejsce obrona.

· Tytuł pracy.

· Język w którym napisana jest praca.

· Tematyka pracy zgodnie z pięcioma grupami tematycznymi wyszczególnionymi powyżej.

· Informacja, czy praca została wyróżniona przez RW.

 

2) Autoreferat w języku angielskim (wersja drukowana i elektroniczna) – min. 15 stron, zawierający następujące elementy (wg zaleceń organizatorów Konkursu):

 

• strona tytułowa – nazwa uczelni i wydziału, tytuł dokumentu („The summary of the dissertation”), imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwa studiów doktoranckich i obszaru tematycznego, rok obrony);

• przypisy (maksymalnie 1 strona);

• spis treści;

• wprowadzenie, stan wiedzy w dziedzinie pracy;

• cel pracy i wybrana metodologia;

• streszczenie zawartości pracy;

• rezultaty pracy i ich znaczenie dla dziedziny pracy;

• wnioski i zalecenia wynikające z pracy;

• bibliografia.

 

4) Praca doktorska:

- wersja elektroniczna w formacie .pdf lub .docx

- wersja drukowana – wystarczy bindowana

 

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą: tel. (32) 237 1944, e-mail: RN3-BWZ@polsl.pl .

 

Link do strony: https://www.polsl.pl/Jednostki/RN3-BWZ/Lists/Aktualnosci_RN3-BWZ/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=128

 

Oraz: http://progres3.vsb.cz/en/news/

 

Organizatorem konkursu jest VŠB Technical University of Ostrava

 

 Autor: Aleksandra Kuzior

Wygasa

 

Jednostka

ROZ 

ObrazekWybieralny

 
Załączniki
Utworzony o 2020-01-31 13:35  przez Mateusz Naramski 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-31 13:42 , autor ostatniej modyfikacji: Mateusz Naramski