Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Wydział Organizacji i Zarządzania

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej
Silesian University of Technology
Rady Dyscyplin
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Organizacje
Materiały na Senat
Logo Politechniki Śląskiej
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Wydziały > Wydział Organizacji i Zarządzania > Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania > Dr inż. Joanna Bartnicka, Prodziekan ds. Infrastruktury i Rozwoju członkiem Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  

Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania: Dr inż. Joanna Bartnicka, Prodziekan ds. Infrastruktury i Rozwoju członkiem Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Tytuł

Dr inż. Joanna Bartnicka, Prodziekan ds. Infrastruktury i Rozwoju członkiem Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

Treść

Pani Dr inż. Joanna Bartnicka, na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami, otrzymała z rąk Pani Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej–Jedynak akt powołania do Rady Dostępności.  Do najważniejszych zadań Rady należą:

  • opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, w tym w szczególności Ustawy o dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami,

  • przegląd obowiązujących przepisów prawa i rekomendowanie zmian wynikających z potrzeb w zakresie dostępności,

  • wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności,

  • przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w Programie Dostępność Plus.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/rada-dostepnosci/


Wygasa

 

Jednostka

ROZ 

ObrazekWybieralny

 
Załączniki
Utworzony o 2020-01-28 22:35  przez Mateusz Naramski 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-28 22:35 , autor ostatniej modyfikacji: Mateusz Naramski