System Zapewnienia Jakości Kształcenia

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, Senat Politechniki Śląskiej zdecydował o wprowadzeniu na Uczelni Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK). System ten, wdrażany od roku akademickiego 2008/2009, obowiązuje na wszystkich wydziałach Politechniki Śląskiej. SZJK jest zbiorem wytycznych, zasad i procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia. System jest opisany w Księdze Jakości Kształcenia i związanych z nią procedurach.

Cele Systemu:

 • podwyższenie jakości kształcenia,
 • sprecyzowanie i ujednolicenie obowiązków i uprawnień uczestników procesu kształcenia,
 • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • zwiększenie wpływu studentów na proces kształcenia,
 • rozpowszechnianie dobrych praktyk w procesie dydaktycznym,
 • promocja oferty dydaktycznej Uczelni.


Podstawy prawne Systemu:

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Uchwała Senatu z dn. 28.01.2008 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 27 maja 2008 w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia


Wydziałowa Komisja ds. SZJK: 

 • dr inż. Jakub Jan Ludew – Pełnomocnik Dziekana
 • dr inż. Agnieszka Bier
 • dr Barbara Biły
 • dr hab. inż. Bożena Piątek
 • dr hab. inż. Adam Woryna
 • przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

Audytorzy Wydziałowi:

 • dr Janina Macura
 • dr Alicja Samulewicz
 • dr inż. Andrzej Starosolski

 

 Dokumenty SZJK:

Procedury Wydziałowe:

 

Formularze i druki:
 
       Karta przedmiotu
       Karta grupowa
 
 
Praca dyplomowa:
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
System Zapewnienia Jakości Kształcenia