Treści programowe realizowane w języku polskim (karty przedmiotów) dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019
Studia stacjonarne I stopnia
Informatyka przemysłowa pobierz karty przedmiotów (zip, 13,2 MB)
Zarządzanie i inżynieria produkcji pobierz karty przedmiotów (zip, 23,7 MB)
Treści programowe realizowane w języku polskim (karty przedmiotów) dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018
Studia stacjonarne I stopnia
Inżynieria materiałowa pobierz karty przedmiotów - przedmioty wspólne (zip, 13,2 MB)
pobierz karty przedmiotów - mikrospecjalności (zip, 23,4 MB)
Informatyka przemysłowa
pobierz karty przedmiotów (zip, 12,6 MB)
Inżynieria produkcji
pobierz karty przedmiotów (zip, 17,9 MB)
Zarządzanie i inżynieria produkcji pobierz karty przedmiotów (zip, 24,2 MB)
Studia niestacjonarne I stopnia
Inżynieria materiałowa pobierz karty przedmiotów (zip, 12,9 MB)
Inżynieria produkcji pobierz karty przedmiotów (zip, 17,2 MB)
Zarządzanie i inżynieria produkcji pobierz karty przedmiotów (zip, 23,6 MB)
Studia stacjonarne II stopnia
Inżynieria materiałowa pobierz karty przedmiotów - przedmioty wspólne (zip, 3,5 MB)
pobierz karty przedmiotów - mikrospecjalności (zip, 25,7 MB)
Zarządzanie i inżynieria produkcji pobierz karty przedmiotów (zip, 12,4 MB)
Studia niestacjonarne II stopnia
Inżynieria materiałowa pobierz karty przedmiotów (zip, 3,5 MB)
Treści programowe realizowane w języku polskim (karty przedmiotów) dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017
Studia stacjonarne I stopnia
Inżynieria materiałowa pobierz karty przedmiotów (zip, 16,9 MB)
Informatyka przemysłowa
(profil praktyczny)
pobierz karty przedmiotów (zip, 18,9 MB)
Technologie metali
pobierz karty przedmiotów (zip, 5,6 MB)
Zarządzanie i inżynieria produkcji pobierz karty przedmiotów (zip, 23,8 MB)
Studia niestacjonarne I stopnia
Inżynieria materiałowa pobierz karty przedmiotów (zip, 1,5 MB)
Informatyka przemysłowa
(profil praktyczny)
pobierz karty przedmiotów (zip, 9,5 MB)
Technologie metali pobierz karty przedmiotów (zip, 5,7 MB)
Zarządzanie i inżynieria produkcji pobierz karty przedmiotów (zip, 24 MB)
Studia stacjonarne II stopnia
Inżynieria materiałowa pobierz karty przedmiotów (zip, 1,5 MB)
Informatyka przemysłowa
(profil ogólnoakademicki)
pobierz karty przedmiotów (zip, 15,7 MB)
Technologie metali pobierz karty przedmiotów (zip, 2,6 MB)
Zarządzanie i inżynieria produkcji pobierz karty przedmiotów (zip, 12,9 MB)
Studia niestacjonarne II stopnia
Inżynieria materiałowa pobierz karty przedmiotów (zip, 1,6 MB)
Informatyka przemysłowa
(profil ogólnoakademicki)
pobierz karty przedmiotów (zip, 15,7 MB)
Zarządzanie i inżynieria produkcji pobierz karty przedmiotów (zip, 13,1 MB)

Treści programowe realizowane w języku angielskim (karty przedmiotów) dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
1st and 2nd cycle of higher education, intramural and extramural studies
Inżynieria materiałowa
Materials science and engineering

Informatyka przemysłowa
Processing informatics

Metalurgia
Metallurgy

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Management and production engineering
pobierz karty przedmiotów (zip, 434 KB)
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Treści programowe