Ciekawe studia - pewne staże. Wysokiej jakości staże dla studentów Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach
Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentek i studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w zakresie umiejętnosci zawodowych poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych przez co najmniej 93 osoby kształcące się na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, w tym również osoby niepełnosprawne. Projekt umożliwia realizację płatnych staży dla studentów i studentek kierunków:
kierunek
rodzaj studiów
liczba miejsc stażowych
Inżynieria Materiałowa
pierwszego stopnia
29
drugiego stopnia
22
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
pierwszego stopnia
20
drugiego stopnia
11
Technologie Metali
pierwszego stopnia
7
drugiego stopnia
7
Makrokierunek Informatyka Przemysłowa drugiego stopnia
7

Wymiar czasowy wszystkich staży będzie wynosił 360 godzin i obejmował nie mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu w maksymalnym czasie szesnastu tygodni. Gwarantuje to pozyskanie odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie stażu. Staże będą realizowane w czasie trwania semestrów 4-7 na studiach pierwszego stopnia i podczas całego czasu trwania studiów drugiego stopnia.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2018 r. - 31 października 2019 r.

Harmonogram projektu:
numer zadania
nazwa zadania
liczba zaplanowanych miejsc stażowych
dla kogo
termin realizacji
1
Staże dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa 16
studenci studiów pierwszego stopnia, semestr 6 i 7
2018-2019 r.
13
studenci studiów pierwszego stopnia, semestr 5 i 6
2019 r.
22
studenci studiów drugiego stopnia, semestr 3
2018 r.
łącznie 51 miejsc stażowych w zadaniu 1


2
Staże dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
11
studenci studiów pierwszego stopnia, semestr 6 i 7 2018-2019 r.
9
studenci studiów pierwszego stopnia, semestr 5 i 6 2019 r.
11
studenci studiów drugiego stopnia, semestr 3 2018 r.
łącznie 31 miejsc stażowych w zadaniu 2


3
Staże dla studentów studiów drugiego stopnia na makrokierunku Informatyka Przemysłowa 7
studenci studiów drugiego stopnia, semestr 3 2018 r.
łącznie 7 miejsc stażowych w zadaniu 3


4
Staże dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Technologie Metali 7
studenci studiów pierwszego stopnia, semestr 5 i 6 2019 r.
7
studenci studiów drugiego stopnia, semestr 3 2018 r.
łącznie 14 miejsc stażowych w zadaniu 4Budżet projektu: 971 436,75 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Kontakt: Biuro projektu: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, pokój 60, telefon (32) 6034350
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ciekawe studia - pewne staże