Program Azure Dev Tools for Teaching na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej jest uczestnikiem programu Azure Dev Tools for Teaching, dzięki któremu studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi wydziału mają bezpłatny dostęp do kilkuset programów (w tym systemów operacyjnych) Microsoftu. Program dotyczy tylko pracowników oraz studentów studiów prowadzonych przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych). Więcej informacji o Azure Dev Tools for Teaching znajduje się w tym miejscu.

Osoby uprawnione
Program dotyczy wyłącznie pracowników dydaktycznych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich rodzajów prowadzonych przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Student instalujący oprogramowanie na swoim komputerze osobistym musi znajdować się na aktualnej liście studentów wydziału. Korzystanie z udostępnianego oprogramowania musi wiązać się z działalnością edukacyjną lub naukową studenta (przedmiot, na który student uczęszcza, praca dyplomowa, koło naukowe, udział w projekcie badawczym itp.). Informacje o zakresie oprogramowania wiążącego się z przedmiotem student może uzyskać u prowadzącego przedmiot. W przypadku ustania zależności/stosunku pracy między pracownikiem lub studentem a wydziałem, na mocy której osoba posiadała możliwość używania udostępnianego oprogramowania, traci się możliwość uaktualniania oprogramowania na swoim komputerze osobistym. Zachowuje jednak możliwość dalszego używania udostępnionego, już zainstalowanego oprogramowania wyłącznie w celach samokształcenia, oraz wykonując projekty niekomercyjne i niedochodowe.

Najważniejsze zasady
System operacyjny Windows, licencjonowany w ramach Azure Dev Tools for Teaching można zainstalować na komputerze bez żadnego systemu operacyjnego tylko dla umożliwienia korzystania z innego oprogramowania dostępnego w Azure Dev Tools for Teaching w celach badawczych lub edukacyjnych. Jeśli ten warunek jest spełniony, wówczas można na systemie operacyjnym Windows zainstalować w celach badawczych lub edukacyjnych oprogramowanie nie pochodzące z Azure Dev Tools for Teaching.
Student może używać udostępnionego oprogramowania jedynie w celach niekomercyjnych, czyli np. dla edukacji własnej, badań i projektowania, tworzenia i testowania rozwiązań i projektów w ramach zajęć przewidzianych programem przedmiotu, dla którego oprogramowanie zostało udostępnione. Zabrania się używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia aplikacji, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć mających przynosić dochody i wszelkich innych działań komercyjnych. Zabrania się także używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia udostępnianych publicznie programów, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć niedochodowych (np. programów na licencji freeware/GNU GPL i podobnych).
Niektóre programy wymagają przy instalacji podania kodów aktywacyjnych. Identyfikują one jednoznacznie oprogramowanie i są przydzielane dla wybranych aplikacji podczas pobierania oprogramowania przez system dystrybucji oprogramowania (o nim poniżej). Zabrania się udostępniania kodów aktywacyjnych osobom trzecim.

 Uzyskanie dostępu do Azure Dev Tools for Teaching
Dostęp do systemu Azure Dev Tools for Teaching mają tylko pracownicy oraz studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych znajdujący się na aktualnej liście studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz posiadający konto pocztowe w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl. Informacje dotyczące zakładanego konta w systemie Azure Dev Tools for Teaching są wysyłane tylko na adresy mejlowe w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl - od tej reguły nie ma wyjątku!
Konto w Azure Dev Tools for Teaching zakłada się wypełniając papierowy formularz rejestracyjny (pdf, 54 KB). Uzupełnony formularz należy dostarczyć do administratora programu Rafała Wąsika (Katowice, ul. Krasińskiego 8, pokój 220). Studenci studiów zaocznych mogą zostawić wypełniony formularz u prowadzących zajęcia lub w dziekanacie wydziału.
Konto zostanie założone w ciągu kilku dni od dostarczenia wydrukowanego formularza. Informacja o tym fakcie, oraz druga wiadomość o konieczności zmiany/utworzenia nowego hasła do konta zostaną przysłane na podany w formularzu adres mejlowy.
Należy drukować i przechowywać wszystkie dokumenty uzyskane w ramach programu Azure Dev Tools for Teaching (w szczególności potwierdzenia założenia konta oraz nadania numerów seryjnych oprogramowania).

Pobieranie oprogramowania
Użytkownicy samodzielnie pobierają oprogramowanie oraz klucze aktywacyjne poprzez automatyczny system dystrubucji (kliknij tutaj).

Oprogramowanie do laboratoriów dydaktycznych i badawczych
Oprogramowanie dystrybuowane w ramach Azure Dev Tools for Teaching może być instalowane w laboratoriach dydaktycznych i badawczych wydziału. W celu uzyskania numerów niezbędnych do instalacji należy zgłosić się do administratora programu.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Program Azure Dev Tools for Teaching