SKN_logo
Studenckie Koło Naukowe Mater-Tech posiada bogatą historię, wywodzi się z założonego w 1998 roku przez studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej SKN Millenium II. Pierwszymi opiekunami naukowymi studenckiego koła byli dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. nzw. w Pol. Śl. oraz dr inż. Stanisław Lalik, a od roku akademickiego 2002/2003 – dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw. w Pol. Śl. W ramach reorganizacji kół naukowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w roku 2010 utworzono jedno Studenckie Koło Naukowe działające pod nazwą SKN FeMM z wieloma sekcjami (EURO, MediTech, Informer, Fryszernia). W 2012 roku Koło zmieniło nazwę na Mater-Tech, która została utrzymana do dnia dzisiejszego. Opiekunem naukowym nowego studenckiego koła naukowego w 2011 roku została dr inż. Joanna Michalska, od 2017 roku jest nim dr hab. inż. Mateusz Kozioł.
Od roku 1998 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii organizowana jest Międzynarodowa Sesja Studencka, pierwsza sesja została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Millenium II w pierwszym roku działalności Koła. Koło łączy studentów pragnących pogłębić wiedzę zdobytą podczas studiów oraz wykorzystać ją w praktyce. Zainteresowania rozwijane są poprzez pracę w projektach naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale oraz w projektach naukowych prowadzonych przez Koło. Członkowie Koła biorą czynny udział w konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Co roku biorą udział w międzynarodowej konferencji ISDM organizowanej w Niemczech, Austrii, Czechach oraz w Polsce. Członkowie Koła mogą również pochwalić się licznymi publikacjami w fachowych czasopismach o zasięgu zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Udział w życiu Koła pomaga nawiązać nowe znajomości, rozwinąć się zawodowo, jak i naukowo.

Zarząd SKN Mater-Tech:

Prezes
Magdalena Malczewska

Wiceprezesi
Gabriela Koniarek
Jakub Jała

do pobrania: statut koła naukowego (pdf, 262 KB)

Cele SKN MATER-TECH:
  • promowanie Politechniki Śląskiej oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,
  • poszerzenie wiedzy studentów,
  • prowadzenie indywidualnych i grupowych badań na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,
  • aktywna współpraca z innymi uczelniami,
  • organizowanie Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej Materiały i Technologie XXI wieku na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej oraz udział w studenckich konferencjach naukowych,
  • współpraca z zakładami pracy, stwarzająca możliwość odbycia praktyk i staży oraz organizacji wycieczek edukacyjnych.
Osoby zainteresowane działalnością w SKN Mater-Tech proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (kliknij tutaj, aby pobrać plik, pdf, 238 KB) i dostarczenie go siedziby koła w sali 052.

Foto_1
Foto_2
Foto_3
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Koło naukowe MATER-TECH