Studia podyplomowe
"Zarządzanie bezpieczeństwem pracy według ISO 45001"
Organizator Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, Katedra Inżynierii Produkcji
Dane teleadresowe organizatora dr inż. Monika Żelichowska
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4212
e-mail: monika.zelichowska@polsl.pl
Sekretariat studiów
lic. Aleksandra Matera-Świtała
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4102
e-mail: aleksandra.matera@polsl.pl
Cel studiów Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy ISO 45001, zdobycie umiejętności w zakresie analizy prawnej i ekonomicznej systemu zarządzania BHP w stopniu niezbędnym do samodzielnego identyfikowania zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego oraz wdrażania systemu zarządzania BHP w miejscu pracy; umiejętność wykorzystania narzędzi komputerowych; możliwość podjęcia pracy w służbie BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 246, poz. 2468).
Studia są adresowane do
  • osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych za stan BHP i nadzorujących funkcjonowanie służb bezpieczeństwa i higieny pracy
  • absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową
Organizacja studiów
  • studia trwają 2 semestry
  • zjazdy odbywają się w piątki (po godzinie 16) oraz w soboty (przez cały dzień)
  • w ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne
  • warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie 30 punktów ECTS oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej
Ukończenie studiów zostaje potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy według ISO 45001”, a absolwenci uzyskują uprawnienia przewidziane przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004, nr 246, poz. 2468) w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Nabór na studia Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się drogą elektroniczną na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie dokumentów oraz podpisanie umowy i dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Studia podyplomowe uruchomione zostają przy minimalnej liczbie słuchaczy wynoszącej 20 osób. Liczba słuchaczy w ramach studiów podyplomowych nie powinna przekroczyć 35 osób.
Opłaty Całkowity koszt studiów wynosi 3500 zł, płatne semestralnie 2 razy po 1750 zł
Wymagane dokumenty Określone na uczelnianej stronie rekrutacyjnej.
Regulamin studiów podyplomowych Pobierz

Ramowy program studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy według ISO 45001”

Przedmiot Liczba godzin
1. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zgodne z normą ISO 45001
26
2. Auditowanie systemu zarządzania BHP
9
3. Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń – system LOTO
14
4. Elementy prawa pracy
12
5. Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
10
6. Metodyka pracy służby bhp
25
7. Podstawy ratownictwa medycznego
10
8. Planowanie operacyjne na wypadek katastrofy
8
9. Zintegrowane systemy zarządzania
8
10. Podstawy metodyczne kształcenia dorosłych
20
11. Warszaty
8
12.
Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy
20
13.
Moduł dyplomowania
40
Razem: 210

Lista osób prowadzących zajęcia
1.
prof. dr hab. inż. Teresa Lis
2.
prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik
3.
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ
4.
dr inż. Tomasz Małysa
5.
dr Damian Czoik
6.
dr Wioletta Ocieczek
7.
mgr inż. Grzegorz Gajda
8.
mgr inż. Paweł Wolniak
9.
mgr Wojciech Stanuch
10.
lek. med. Wojciech Teodorczyk
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem pracy według ISO 45001