Studia podyplomowe
"Praktyczne aspekty metalografii stopów metali, ceramiki i kompozytów"
Organizator Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, Instytut Inżynierii Materiałowej
Dane organizatora dr hab. inż. Stanisław Roskosz
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4016
e-mail: rm1@polsl.pl
Sekretariat studiów
lic. Aleksandra Matera-Świtała
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4117
e-mail: aleksandra.matera@polsl.pl
Cel studiów Zapoznanie słuchaczy z metodami i technikami badań metalograficznych, zdobycie umiejętności w zakresie metalografii stali, żeliw i stopów metali nieżelaznych oraz metalografii ilościowej; umiejętność wykorzystania narzędzi komputerowych do analizy obrazu i ilościowej oceny struktury materiałów inżynierskich, rozszerzenie kompetencji w zakresie metalografii i metalografii ilościowej
Studia są adresowane do
  • Osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych za badania mikrostruktury i jakości wyrobów
  • Absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową
Organizacja studiów
  • studia trwają 2 semestry
  • zjazdy odbywają się w piątki (po godz. 16) oraz w soboty (przez cały dzień)
  • w ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne
  • warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie 30 punktów ECTS oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej
Ukończenie studiów zostaje potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych „Praktyczne aspekty metalografii stopów metali, ceramiki i kompozytów” oraz certyfikatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego z siedzibą w Krakowie
Nabór na studia Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się drogą elektroniczną na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie dokumentów oraz podpisanie umowy i dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Studia podyplomowe uruchomione zostają przy minimalnej liczbie słuchaczy wynoszącej 20 osób. Liczba słuchaczy w ramach studiów podyplomowych nie powinna przekroczyć 35 osób. Więcej informacji oraz harmonogram znajduje się na stronie Politechniki Śląskiej.
Opłaty Całkowity koszt studiów wynosi 3500 zł, płatne semestralnie 2 razy po 1750 zł
Wymagane dokumenty
Określone na uczelnianej stronie rekrutacyjnej.
Regulamin studiów podyplomowych Pobierz

Ramowy program studiów podyplomowych „Metalografia materiałów inżynierskich”

Przedmiot Liczba godzin
1. Preparatyka w laboratorium metalograficznym
16
2. Metody i techniki badań metalograficznych makro i mikroskopowych
16
3. Metalografia stali, żeliw i innych stopów na bazie żelaza
20
4. Metalografia stopów metali nieżelaznych
20
5. Metalografia mikrostruktury złącz spawanych
18
6. Komputerowa analiza obrazu
30
7. Metalografia ilościowa
30
8. Światowe tendencje w rozwoju metalografii
15
9. Zagadnienia normalizacyjne dotyczące badań metalograficznych
5
10. Fraktografia z elementami fraktografii ilościowej
10
11. Seminarium dyplomowe
30
Razem: 210

Lista osób prowadzących zajęcia
1.
prof. dr hab. inż. Janusz Szala
2.
dr hab. inż. Janusz Adamiec, prof. nadzw. PŚ
3.
dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. nadzw. w PŚ
4.
dr hab. inż. Stanisław Roskosz
5.
dr inż. Agnieszka Szczotok
6.
dr inż. Tomasz Rzychoń
7.
dr Bartosz Chmiela
8.
mgr inż. Marek Staszewski
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe Praktyczne aspekty metalografii stopów metali, ceramiki i kompozytów