Studia podyplomowe
"Lean Manufacturing"
szp
Organizator Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, Katedra Inżynierii Produkcji
Dane teleadresowe organizatora dr inż. Joanna Furman
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4341
e-mail: joanna.furman@polsl.pl
Sekretariat studiów
lic. Aleksandra Matera-Świtała
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4117
e-mail: aleksandra.matera@polsl.pl
Cel studiów Zapoznanie słuchaczy z koncepcją „odchudzonej” produkcji bazującej na metodach i narzędziach niezbędnych do wdrażania usprawnień i eliminacji marnotrawstwa w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Program studiów podyplomowych „Lean Manufacturing” łączy wiedzę  z umiejętnościami stosowania metodyki Lean w praktyce. Celem jest oddziaływanie na kompetencje miękkie niezbędne dla prawidłowego zrozumienia i wdrażania koncepcji Lean oraz kompetencje twarde, tj. narzędzia i metody stosowane w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z metodyką Lean. Zdobyte kwalifikacje umożliwią podejmowanie pracy zawodowej jako specjalista do spraw "szczupłego" zarządzania w przedsiębiorstwach.
Studia są adresowane do
  • osób odpowiedzialnych za doskonalenie procesów w przedsiębiorstwach zgodnie z koncepcją Lean
  • absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową
Organizacja studiów
  • studia trwają 2 semestry
  • zjazdy odbywają się w piątki (po godzinie 16) oraz w soboty (przez cały dzień)
  • w ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne
  • warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie 30 punktów ECTS oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej
Ukończenie studiów zostaje potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych „Lean Manufacturing”. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania "Certyfikatu specjalisty ds. Lean Manufacturing" wydanego przez Zakład Badań i Atestacji „ZETOM”
Nabór na studia
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się drogą elektroniczną na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie dokumentów oraz podpisanie umowy i dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Studia podyplomowe uruchomione zostają przy minimalnej liczbie słuchaczy wynoszącej 23 osoby. Liczba słuchaczy w ramach studiów podyplomowych nie powinna przekroczyć 35 osób. Więcej informacji oraz harmonogram znajduje się na stronie Politechniki Śląskiej.
Opłaty Całkowity koszt studiów wynosi 3500 zł, płatne semestralnie 2 razy po 1750 zł
Wymagane dokumenty Określone na uczelnianej stronie rekrutacyjnej.
Regulamin studiów podyplomowych Pobierz

Ramowy program studiów podyplomowych „Lean Manufacturing”

Przedmiot Liczba godzin
1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing
8
2. Praca standaryzowana
8
3.
Lean Office 12
4. Przywództwo w kulturze Lean
12
5. Efektywne zespoły Lean
8
6. Problem Solving
8
7. Mapowanie strumienia wartości, VSM
16
8. Warsztaty Kaizen
8
9. 5S i zarządzanie wizualne (zajęcia wyjazdowe do przedsiębiorstwa)
12
10. Technika szybkiego przezbrojenia SMED
6
11. TPM
12
12.
Bezpieczeństwo maszyn w przedsiębiorstwie Lean
18
13.
Zarządzanie procesowe metodami Lean Six Sigma
8
14.
Organizacja szczupłej logistyki wewnętrznej
8
15.
Lean Manufacturing – warsztat symulacyjny
8
16.
Ciągłe doskonalenie - gra symulacyjna
8
17.
Moduł dyplomowania 40
Razem: 200

Lista osób prowadzących zajęcia
1.
dr inż. Joanna Furman
2.
dr Wioletta Ocieczek

Praktycy biznesu:
3.
mgr Katarzyna Dymowska
4.
mgr Bogumiła Łuszczek-Siuda
5.
mgr inż. Agnieszka Należnik-Jurek
6.
mgr inż. Jakub Kocjan
7.
mgr inż. Tomasz Małysa
8.
mgr inż. Marcin Szota
9.
mgr inż. Marcin Talaga
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe Lean Manufacturing